NSH Norge på Facebook
Skip Navigation Links
Til hovedsiden
Konferansekalender
Gjennomførte
konferanser
OrganisasjonExpand Organisasjon
MedlemsinfoExpand Medlemsinfo
Nyhetsbrev
Fora tilknyttet NSHExpand Fora tilknyttet NSH
Kontakt oss
NSHs helse-
lederpris
Nominer en leder, lederteam eller institusjon til NSHs helselederpris
 
Innmelding
i NSH
Alle helseforetak med ansatte er medlemmer i NSH
 
For studenter og bruker-representanter
Spesialpris til brukerrepresentanter og studenter.
 
English
Information in English
 
 
Fagkonferanse Smittevern
Tid: 13. - 15. oktober 2015
Sted: Scandic Hell Hotel Værnes


Deltakere, foredragsholdere, æresmedlem/gjest og styret i Smittevernforumet finner mer informasjon, program og påmelding her: http://evento.no/landingssider/fs/
 
Utstillere finner mer informasjon, program og påmelding her: http://evento.no/landingssider/ufs/
 

Abstracts og postere sendes til Per Espen Akselsen, e-post: per.akselsen@helse-bergen.no innen mandag 14. september 2015
For mer informasjon, se www.sykehushygiene.no
Tid: Mandag 14. september 2015
Sted: Konferansesenteret Høyres Hus, Oslo
 • Før oppgaven kan deles må den forstås
 • Er dagens finansiering og inntektssystem et hinder?
 • Praksiseksempler
For mer informasjon og påmelding, klikk på overskriften

Dagsmøte om mer hensiktsmessig oppgavedeling i sykehus
K427

 • Primærhelsemeldingen: Teamarbeid og samhandling, Lisbeth Normann, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 
 • Hverdagsliv på sykehjem  - hva er viktig? Aud Kvalbein, byråd for eldre i Oslo kommune
 • Verdier fra «demenslandsbyen» inn i gamle bygg  - erfaringer fra sykehjem i Oslo Manglerud sykehjem, Økern sykehjem, Sofienberghjemmet  
 • Virtuell avdeling, Wenche Hammer, leder av Virtuell avdeling i Eidsberg kommune

 

Per Fugelli kommer også!  Hold av datoen! Meld deg på ved å klikke på overskriften

K429
Meld deg på i dag!
 • Møt Marius Løken - overlevende fra Halloween-drapet
 • Ny møteplass melomm kommune og spesialisthelsetjenesten
 • Utfordringer i rustjenesten - intern samhandling i spes.h.tjensten
 • Hvordan ivareta pasienter som motsetter seg oppfølging etter utskrivelse fra spes.h.tjenesten?
 • Radikalisering - vanlig krisearbeid?
 • Vekk med stolene - inn med en benk

For påmelding klikk på overskriften. 
Fullstendig program kommer.
Tid:                 Mandag 5. oktober 2015
Sted:               Hyatt Regency Chicago, USA

I oktober har du mulighet til å delta på den 39. verdenskongressen til International Hospital Federation (IHF) sammen med andre helseledere fra Norge. Kongressen er i Chicago, USA, tirsdag 6. - torsdag 8. oktober 2015.


Mandag 5. oktober inviterer NSH til en prekongress for de norske kongressdeltakerne. På programmet står blant annet omvisning på Northwestern Memorial Hospital og innlegg fra blant annet:
 • Lisbeth Normann, statssekretær  i HOD
 • Lois N. Skillings, sykehusdirektør i Maine
 • Endre Sandvik, kommunaldirektør i Oslo kommune


For mer informasjon og påmelding, klikk på overskriften


Dagsmøte om mer hensiktsmessig oppgavedeling i sykehus
KS og NSH inviterer til en møteplass med tema Sammen for barn og unge! Klikk på overskriften for fullstendig program og påmelding. Velkommen!

Sammen for barn og ungeForum for Ledelse og Servicedesign i Bildediagnostikk, FLSB, og NSH arrangerer et dagsmøte om klinisk beslutningsstøttesystem i bildediagnostikk: Evidensbasert prioritering eller dårlig begrunnet uniformering?

 

Anita Schumacher Anne Hafstad Beate Nossum Gro Helljesen Karin Frydenberg

 • Pakkeforløp for kreft - pakkeforløp for alle?
 • Pasienten i sentrum
 • Hvordan har vi strukturert det? Erfaringer fra sykehus og pasient
 • Veien videre
For program og påemlding klikk på overskriften. Velkommen!