NSH Norge på Facebook
Skip Navigation Links
Til hovedsiden
Konferansekalender
Gjennomførte
konferanser
OrganisasjonExpand Organisasjon
MedlemsinfoExpand Medlemsinfo
Nyhetsbrev
Fora tilknyttet NSHExpand Fora tilknyttet NSH
Kontakt oss
NSHs helse-
lederpris
Nominer en leder, lederteam eller institusjon til NSHs helselederpris
 
Innmelding
i NSH
Alle helseforetak med ansatte er medlemmer i NSH
 
For studenter og bruker-representanter
Spesialpris til brukerrepresentanter og studenter.
 
English
Information in English
 
 

Mandag 19. oktober i Oslo

Forum for Ledelse og Servicedesign i Bildediagnostikk, FLSB, og NSH arrangerer et dagsmøte om klinisk beslutningsstøttesystem i bildediagnostikk: Evidensbasert prioritering eller dårlig begrunnet uniformering?

 

Helsetjenester til eldre 21. - 22. september
Program og mer informasjon kommer - hold av datoen allerede nå!
K420

Mandag 18. og tirsdag 19. mai 2015 i Oslo

  • Kvalitet, kompetanse, koordinering og samhandling
  • Hverdagsrehabilitering og arbeidsrehabilitering
  • Konturer av morgendagens rehabiliteringsutfordringer

Klikk på overskriften for å laste ned foredragene fra konferansen.

 

Dagsmøte om pakkeforløp for kreft - 26. oktober i Oslo

Programmet og påmelding vil være tilgjengelig i løpet av kort tid

For å se presentasjonene, klikk på overskriften
 
NSH ønsker Magne Hustavenes velkommen

NSH er stolt over å ønske Magne Hustavenes velkommen som ny medarbeider. Hustavenes kommer fra stillingen som sjef for helsefag på Lovisenberg Diakonale Sykehus. Han tiltrer stillingen som prosjektleder i NSH 17. august!

Psykisk helse og rus 15. - 16. oktober
Program og mer informasjon kommer - hold av datoen allerede nå!
Forskning ved fjæra 2015

18. - 22. mai på Quality Spa & Resort Holmsbu

NSH bistår Kunnskapssenteret med å arrangere et nordisk ukekurs i kunnskapsbasert praksis og helsetjeneste på Holmsbu. På kurset lærer man blant annet å formulere spørsmål, finne relevant forskningsbasert kunnskap og kritisk vurdere intern og ekstern validitet (gyldighet).

For mer informasjon og påmelding, se www.kunnskapssenteret.no

K416

Mandag 23. mars i Oslo

For å se presentasjonene fra dagsmøtet, klikk på overskriften