NSH Norge på Facebook
Skip Navigation Links
Til hovedsiden
Konferansekalender
Gjennomførte
konferanser
OrganisasjonExpand Organisasjon
MedlemsinfoExpand Medlemsinfo
Nyhetsbrev
Fora tilknyttet NSHExpand Fora tilknyttet NSH
Kontakt oss
NSHs helse-
lederpris
Nominer en leder, lederteam eller institusjon til NSHs helselederpris
 
Innmelding
i NSH
Alle helseforetak med ansatte er medlemmer i NSH
 
For studenter og bruker-representanter
Spesialpris til brukerrepresentanter og studenter.
 
English
Information in English
 
 
Årets helseleder: Eva Håheim Pedersen

Klinikkdirektør i Vestre Viken, Eva Håheim Pedersen, er tildelt NSHs Helselederpris for 2016. Prisen ble delt ut av statsråd Bent Høie og styreleder Erik Normann under NSHs Lederkonferanse fredag 5. februar.


"Eva har gjennomført en snuoperasjon. Hun er tydelig, har klare mål, er utrolig systematisk, strategisk og styrer rolig og stødig. Hun har fått kontroll på økonomien, økt medarbeidertilfredsheten, jobber målrettet med kompetanseutvikling og oppleves som en uredd og tilstedeværende leder", sa Erik Normann. 


"Prisen gjør meg stolt og ydmyk. Som leder skaper man resultater sammen med sine ansatte. Jeg deler denne prisen med alle de flotte medarbeidere på Kongsberg. Dette er en flott anerkjennelse av de resultatene vi sammen har skapt på Kongsberg sykehus. Tusen takk", sa Eva Håheim Pedersen i sin takketale. 


For fullstendig pressemelding eller ytterligere kommentarer, kan du kontakte generalsekretær Lill Tone Grahl-Jacobsen i NSH på e-post: lilltone@nsh.no

K442
16. - 18. mars 2016.
Konferansen starter mens skipet ligger til havn i Oslo. Tur/retur Oslo - København, vi legger til kai i Oslo igjen fredag 18. mars kl. 09.45.

 • Kontoransattes rolle - oppgavedeling og effektive systemer
 • Hvilke konsekvenser gir feilregistrering?
 • Viktig å vite om bruk av tolk!
 • Organiseringen av pakkeforløpene
 • Hvilken verdi har det at jeg møter på jobb i dag?
Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering
Tid: 19. og 20. mai 2016
Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Tid: Torsdag 4. februar og fredag 5. februar
Sted: Oslo Kongressenter

 • Fra hardt vær til rolig sjø, Øystein Mæland, Ahus
 • Mitt lederskap, Bess Frøyshov, Sykehuset Telemark
 • Forenkling, forbedring og fornying, Ingrid Nordbø, Sola kommune
 • Hvordan bli effektive, Trond Rangnes, Nasjonalt Topplederprogram
 • Samskapelse; mer effektive og mer demokratiske velferdstjenester, Hulda Gunnlaugsdottir
 • Gir konkurranse bedre kvalitet? Inga Marte Thorkildsen, Oslo kommune
Helselederprisen deles ut av Statsråd Bent Høie.

Klikk på overskriften for å se presentasjonene fra konferansen

NSH gjennomførte 7. desember 2015 generalforsamling

Erik Kreyberg Normann, administrerende direktør i Curato, ble valgt som ny styreleder for 2 år. Etter konstituering ble Stein Kinserdal, direktør ved Sykehuset i Vestfold, valgt som nestleder.


«Jeg er glad for ny tillit fra generalforsamlingen til NSH, og ser fram til å lede et meget kompetent styre i en svært spennende organisasjon. NSH har som mål å være helsetjenestens viktigste møteplass, og det er en rolle den fyller godt. Det arrangeres svært gode og dagsaktuelle konferanser. Sekretariatet, ledet av generalsekretær Lill Tone Grahl-Jacobsen og hennes medarbeidere, gjør en meget viktig jobb for å sikre at helsetjenesten blir tilført ny kunnskap» sier nyvalgt styreleder Erik Kreyberg Normann.

 

Det nye styret er som følger:

 • 1. Erik Kreyberg Normann, administrerende direktør i Curato, styreleder
 • 2. Stein Kinserdal, direktør ved sykehuset i Vestfold, nestleder
 • 3. Anita Lyssand, seksjonsleder Helse Bergen
 • 4. Cecilie P. Øien, helse- og sosialsjef i Jevnaker kommune
 • 5. Sigbjørn Smeland, klikksjef Oslo universitetssykehus
 • 6. Gry Andersen, klinikksjef Universitetssykehuset
 • 7. Bård Lilleeng, doktorgradsstipendiat
 • 8. Liv Marit Sundstøl, klinikksjef sykehuset Østfold
 • 9. Sveinung Aune, seniorrådgiver Helse Midt RHF

 

Varamedlemmer:

 •  10. Ingunn Lie Mosti, kommunaldirektør Bodø kommune
 • 11. Anders Frafjord, administrerende direktør Diakonhjemmets sykehus

 

K441
Arkitektforum for helsebygg og NSH inviterer til sin årlige konferanse om sykehusutbygging.

Tid: 10. og 11. mars 2016
Sted: Hotel Bristol Oslo

 • Omvisning og presentasjon av Sykehuset Østfold 
 • Hva skjer med Oslo universitetssykehus?
 • Teknologi og lur organisering. Hva vil forme framtidas sykehusbygg?
 • Sengeområdene i oppløsning - vil de bestå slik vi kjenner dem?
 • Inspirasjon fra Danmark og Nederland

For påmelding og fullstendig program, klikk på overskriften - velkommen!
Tid: Torsdag 7. april 2016
Sted: Konferansesenteret Høyres Hus

Et samarbeid mellom BroAschehoug og NSH.

Foredragsholdere er blant annet:
 • Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning
 • Sture Jacobsen, kommunalsjef i Sortland kommune
 • Kaja Hegg, sosiolog i Redd Barna
 • Eli Rygg, forfatter av flere barnebøker innen emnet og har selv opplevd overgrep

For mer informasjon, program og påmelding, klikk på overskriften
Nasjonal konferanse om helsetjenester til eldre
Tid: 29. og 30. september 2016
Sted: Oslo Kongressenter

Nasjonal konferanse om psykisk helse

Tid: 12. og 13. oktober
Sted: Oslo Kongressenter

Erik K. Normann tiltrådte som president i IHF
Erik Normann

Onsdag 7. oktober tiltrådte Erik K. Normann som president i IHF – International Hospital Federation etter å ha bli valgt under "Oslo 2013" inn i som" incoming" president. Normann overtar etter Kwang Tae Kim, fra Korea. IHF er en internasjonal sykehusorganisasjon med medlemsland over hele verden.