Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) deler i år ut helselederprisen for 17. gang, og årets pris går til avdelingsleder Jon Haakon Malmer-Høvik ved Avdeling for bildediagnostikk i Vestre Viken HF.

Helselederprisen deles ut av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og NSHs styreleder Anders Frafjord på NSHs årlige lederkonferanse 8. og 9. februar 2024. 

Malmer-Høvik får prisen for sitt banebrytende arbeid med å ta i bruk teknologi og kunstig intelligens innen avansert bildediagnostikk. Vestre Viken består av flere sykehus, og prisvinneren har bidratt til at helseforetaket er ledende i Norge med å tilby bildediagnostikk på tvers av sykehusene i Vestre Viken.

I nominasjonen fremheves Malmer-Høvik som en ydmyk leder som alltid vil sikre at hans folk kommer først. Kolleger og leder beskriver en leder som brenner for ledelse og sine ansatte, han er opptatt av et bærekraftig helsevesen og er svært opptatt av å bringe innovasjon inn i avdelingens arbeid.

- Vi har den glede av å gi årets pris til en kollega som virkelig har vist å ta i bruk moderne teknologi for å tilby god og effektiv bildediagnostikk. Med kraftig økning i antall henvisninger til avansert bildediagnostikk, kombinert med knappe ressurser, har Jon Haakon Malmer-Høvik vært svært innovativ for å kunne gi best mulig helsetjenester til pasienter som trenger bildediagnostisk utredning i Vestre Viken. Ikke bare har han lagt til rette for en mer effektiv og bærekraftig drift, men også sikret at fagfolkene får et bra arbeidsmiljø. Det i seg selv er særdeles viktig for å levere helsetjenester av høy kvalitet, sier Anders Frafjord, styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening.

Sammen med sine ansatte har han evnet å skape enighet om en retning som betyr at de vil være ledende i Norge med å ta i bruk teknolog og kunstig intelligens.

- Dette viser en innovasjonskraft som er til stor inspirasjon for kolleger rundt om i landet. Kunstig intelligens er bare i startfasen, og det er viktig at vi har pionerer som viser vei for flere. At Malmer-Høviks arbeid har hatt en bred tverrfaglig tilnærming er svært viktig for å utvikle stadig bedre pasientforløp og effektive arbeidsprosesser. Det er mange som er nysgjerrige på hans resultater, og det er flott å se at hans arbeid verdsettes høyt, sier Frafjord.

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening er en tverrfaglig medlemsorganisasjon og er Norges viktigste møteplass for helse- og omsorgssektoren. www.nsh.no

Har du spørsmål?
Kontakt Anders Frafjord, styreleder i NSH
Mobil: 93487666