NSH Norge på Facebook
Skip Navigation Links
Til hovedsiden
Konferansekalender
Gjennomførte
konferanser
OrganisasjonExpand Organisasjon
MedlemsinfoExpand Medlemsinfo
Nyhetsbrev
Fora tilknyttet NSHExpand Fora tilknyttet NSH
Kontakt oss
NSHs helse-
lederpris
Nominer en leder, lederteam eller institusjon til NSHs helselederpris
 
Innmelding
i NSH
Alle helseforetak med ansatte er medlemmer i NSH
 
For studenter og bruker-representanter
Spesialpris til brukerrepresentanter og studenter.
 
English
Information in English
 
 
Torsdag 4. desember på Hotel Bristol, Oslo

 
 • Myter og fakta
 • Erfaringer fra feltet
 • Erfaringer med behandling av ebola ved Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Rekruttering av helsepersonell til ebolarammede strøk

For program og påmelding klikk på overskriften

K408

20. - 21. november Ahus/UBC

 • Kortere ventetider - ingen fristbrudd
 • Har du lagt ned henvisningskontoret?
 • Pasientforløpet i PAS - koding, kvalitet og konsekvens
 • Rusmisbruk hos kollegaer
 • Kontinuerlig endringspress - hva skjer med oss?

Klikk på overskriften for påmelding og program.

Konferansen er i tillegg til den årlige turen til København  i februar 2015.

K409

24. - 25. november, Oslo

 • Akuttutvalget - Ny NOU
 • Akuttforskriften - veien videre
 • Kvalitetsinikatorer
 • Nødmeldetjenesten/AMK - hvordan samarbeide?
 • Akuttmottak - spesialitet og kompetanse
 • Teknologisk utvikling

Konferansen er godkjent av Dnlf, NSF, Helsesekretærforbundet og fagforbundet.

Klikk på overskriften for oppdatert program! For påmelding send mail til annebritt(at)nsh.no

Lederkonferansen 2015
Bilde
Onsdag 10. desember, Oslo
Bilde
 • Kvalitetsbasert finansiering
 • Fritt behandlingsvalg
 • Erfaringer fra Värdcentralen i Sverige og friklinkker i Danmark. Kan vi lage en norsk modell som kombinerer norske behov med svenske og danske erfaringer?