NSH Norge på Facebook
Skip Navigation Links
Til hovedsiden
Konferansekalender
Gjennomførte
konferanser
OrganisasjonExpand Organisasjon
MedlemsinfoExpand Medlemsinfo
Nyhetsbrev
Fora tilknyttet NSHExpand Fora tilknyttet NSH
Kontakt oss
NSHs helse-
lederpris
Nominer en leder, lederteam eller institusjon til NSHs helselederpris
 
Innmelding
i NSH
Alle helseforetak med ansatte er medlemmer i NSH
 
For studenter og bruker-representanter
Spesialpris til brukerrepresentanter og studenter.
 
English
Information in English
 
 
Utsatt til mandag 19. januar på Hotel Bristol, Oslo

 
 • Myter og fakta
 • Erfaringer fra feltet
 • Erfaringer med behandling av ebola ved Oslo universitetssykehus, Ullevål
 • Rekruttering av helsepersonell til ebolarammede strøk

For program og påmelding klikk på overskriften

K409

24. - 25. november, Oslo

 • Akuttutvalget - Ny NOU
 • Akuttforskriften - veien videre
 • Kvalitetsinikatorer
 • Nødmeldetjenesten/AMK - hvordan samarbeide?
 • Akuttmottak - spesialitet og kompetanse
 • Teknologisk utvikling

Klikk på overskriften for å se foredragene!

K408

20. - 21. november Ahus/UBC

 • Kortere ventetider - ingen fristbrudd
 • Har du lagt ned henvisningskontoret?
 • Pasientforløpet i PAS - koding, kvalitet og konsekvens
 • Rusmisbruk hos kollegaer
 • Kontinuerlig endringspress - hva skjer med oss?

Klikk på overskriften for påmelding og program.

Konferansen er i tillegg til den årlige turen til København  i februar 2015.

Bilde
Klikk på overskriften for mer informasjon og påmelding.
Onsdag 10. desember, Oslo
Bilde
 • Kvalitetsbasert finansiering
 • Fritt behandlingsvalg
 • Erfaringer fra Värdcentralen i Sverige og friklinkker i Danmark. Kan vi lage en norsk modell som kombinerer norske behov med svenske og danske erfaringer?