NSH Norge på Facebook
Skip Navigation Links
Til hovedsiden
Konferansekalender
Gjennomførte
konferanser
OrganisasjonExpand Organisasjon
MedlemsinfoExpand Medlemsinfo
Nyhetsbrev
Fora tilknyttet NSHExpand Fora tilknyttet NSH
Kontakt oss
NSHs helse-
lederpris
Nominer en leder, lederteam eller institusjon til NSHs helselederpris
 
Innmelding
i NSH
Alle helseforetak med ansatte er medlemmer i NSH
 
For studenter og bruker-representanter
Spesialpris til brukerrepresentanter og studenter.
 
English
Information in English
 
 
Kom å besøk oss på stand!
Vi har stand på IKT Norge og Helse- og omsorgsdepartementet sin konferanse EHiN: EHelse i Norge. Konferansen arrangeres på Radisson Blu Plaza 3. og 4. november. www.ehin.no
Onsdag 10. desember, Oslo
 • Effekt av kvalitetsbasert finansiering
 • Fritt behandlingsvalg
 • Erfaringer fra Värdcentralen i Sverige og friklinkker i Danmark. Kan vi lage en norsk modell som kombinerer norske behov med svenske og danske erfaringer?

Anita Johanna Tørrmoen  Kirsten Frigstad Mehdi Trond Rangnes Anne Fjell

Du kan se de fleste foredragene fra konferansen ved å klikke på overskriften.

K405
 • Etikk og prioritering
 • Hvordan få en god alderdom? Hva kan være god forebygging?
 • Eldre og rusbruk
 • Bruk av makt og tvang- overgrep mot eldre
 • Kommunikasjon

For å se på foredragene; klikk på overskriften

 

Harald Bergen Hauge Jens Rubak Odd Jarle Kvamme Steinar Krokstad Trygve Kongshavn

NSH og Praksiskonsulentordningen i Helse Nord-Trøndelag, Levanger inviterte til samling for praksiskonsulenter, og vi takker for to  lærerike og hyggelige dager i Stjørdal. For å se foredragene fra konferansen - klikk på overskriften.

Klikk på overskriften for å se foredragene fra konferansen.
Helselederprisen 2014 utdelt til Øyvind Jørgensen, Ammerudhjemmet
Øyvind Jørgensen

NSH delte ut Helselederprisen for åttende gang på Lederkonferansen 6. februar. Øyvind Jørgensen er styrer på Ammerudhjemmet bo- og servicesenter og fikk Helselederprisen 2014, som ble utdelt av Stein Kinserdal, styreleder i NSH og helseminister Bent Høie. Jørgensen har vært leder ved Ammerudhjemmet i 17 år, og får prisen fordi han kan vise til effektiv drift, god økonomistyring, sterkt kvalitetsfokus, stabil bemanning i alle faggrupper, aktivt brukerråd og stort frivilligkorps. Ammerudhjemmet drives av Kirkens Bymisjon i Oslo.

K408
 • Kortere ventetider - ingen fristbrudd
 • Har du lagt ned henvisningskontoret?
 • Pasientforløpet i PAS - koding, kvalitet og konsekvens
 • Rusmisbruk hos kollegaer
 • Kontinuerlig endringspress - hva skjer med oss?

Klikk på overskriften for påmelding og program.

Konferansen er i tillegg til den årlige turen til København  i februar 2015.

K409
 • Akuttutvalget - Ny NOU
 • Akuttforskriften - veien videre
 • Kvalitetsinikatorer
 • Nødmeldetjenesten/AMK - hvordan samarbeide?
 • Akuttmottak - spesialitet og kompetanse
 • Teknologisk utvikling

Konferansen er søkt godkjent av NSF og Dnlf

Klikk på overskriften for program og påmelding!

Norsk forum for sykehushygiene (NFSH) inviterer til fagkonferanse
 • Implementering - endring til det bedre
 • Multiresistente bakterier (MDRO)
 • Smittevern - også for de minste
Klikk på overskriften for å se foredragene fra konferansen
Lederkonferansen 2015
Vår årlige Lederkonferanse går av stabelen 5. og 6. februar. Hold av datoene allerede nå!
K404
Mandag 15. og tirsdag 16. september, Oslo
 • Hvordan utdanne til fremtidens oppgaver?
 • Organisasjon og profesjon
 • Å lykkes i praksis

Klikk på overskriften for å se foredragene fra konferansen

NSH bistår Kunnskapssenteret med å arrangere et nordisk ukekurs i kunnskapsbasert praksis og helsetjeneste på Holmsbu. På kurset lærer man blant annet å formulere spørsmål, finne relevant forskningsbasert kunnskap og kritisk vurdere intern og ekstern validitet (gyldighet).

For mer informasjon og påmelding, se www.kunnskapssenteret.no