NSH Norge på Facebook
Skip Navigation Links
Til hovedsiden
Konferansekalender
Gjennomførte
konferanser
OrganisasjonExpand Organisasjon
MedlemsinfoExpand Medlemsinfo
Nyhetsbrev
Fora tilknyttet NSHExpand Fora tilknyttet NSH
Kontakt oss
NSHs helse-
lederpris
Nominer en leder, lederteam eller institusjon til NSHs helselederpris
 
Innmelding
i NSH
Alle helseforetak med ansatte er medlemmer i NSH
 
For studenter og bruker-representanter
Spesialpris til brukerrepresentanter og studenter.
 
English
Information in English
 
 
Dagsmøte om Helseøkonomi 10. desember
Mer informasjon og program kommer senere. Hold av dagen allerede nå!
Lederkonferansen 2015
Vår årlige Lederkonferanse går av stabelen 5. og 6. februar. Hold av datoene allerede nå!
K404
Mandag 15. og tirsdag 16. september, Oslo
 • Hvordan utdanne til fremtidens oppgaver?
 • Organisasjon og profesjon
 • Å lykkes i praksis

Klikk på overskriften for å se foredragene fra konferansen

Harald Bergen Hauge Jens Rubak Odd Jarle Kvamme Steinar Krokstad Trygve Kongshavn

NSH og Praksiskonsulentordningen i Helse Nord-Trøndelag, Levanger inviterte til samling for praksiskonsulenter, og vi takker for to  lærerike og hyggelige dager i Stjørdal. For å se foredragene fra konferansen - klikk på overskriften.

Norsk forum for sykehushygiene (NFSH) inviterer til fagkonferanse
Tid: 14.-16. oktober 2014
Sted: Hotel Scandic Hamar
 • Implementering - endring til det bedre
 • Multiresistente bakterier (MDRO)
 • Smittevern - også for de minste
NSH bistår Kunnskapssenteret med å arrangere et nordisk ukekurs i kunnskapsbasert praksis og helsetjeneste på Holmsbu. På kurset lærer man blant annet å formulere spørsmål, finne relevant forskningsbasert kunnskap og kritisk vurdere intern og ekstern validitet (gyldighet).

For mer informasjon og påmelding, se www.kunnskapssenteret.no
 • Kortere ventetider - ingen fristbrudd
 • Har du lagt ned henvisningskontoret?
 • Hvordan møte ulike kulturer
 • Koding og kvalitet i praksis
 • Kontinuerlig endringspress - hva skjer med oss?

Klikk på overskriften for påmelding og fullstendig program

Konferansen er i tillegg til den årlige turen til København  i februar 2015.

Klikk på overskriften for å se foredragene fra høringskonferansen

K405
 • Etikk og prioritering
 • Hvordan få en god alderdom? Hva kan være god forebygging?
 • Eldre og rusbruk
 • Bruk av makt og tvang- overgrep mot eldre
 • Kommunikasjon

For påmelding og fullstendig program klikk på overskriften

 

Anita Johanna Tørrmoen  Kirsten Frigstad Mehdi Trond Rangnes Anne Fjell

Vi inviterer til vår årlige konferanse om psykisk helse og rus. 

 • Nasjonal helse- og omsorgsplan - fritt behandlingsvalg innen psykisk helse og rus
 • Familiesamarbeid i behandling ved alvorlige psykiske lidelser
 • Rus i ulike kulturer
 • Selvskading, DBT-behandling - hvordan gjør man det?
 • 24SJU - hvor sender vi de bostedsløse?
 • Hva er en god akuttjeneste for psykisk helse og rus?
 • Hvilke akuttjenester må vi ha i kommunen?

Konferansen er godkjent av Den norske legeforening og Norsk psykologforening.

Klikk på overskriften for å se foreløpig program og påmelding.

Klikk på overskriften for å se foredragene fra konferansen.
Helselederprisen 2014 utdelt til Øyvind Jørgensen, Ammerudhjemmet
Øyvind Jørgensen

NSH delte ut Helselederprisen for åttende gang på Lederkonferansen 6. februar. Øyvind Jørgensen er styrer på Ammerudhjemmet bo- og servicesenter og fikk Helselederprisen 2014, som ble utdelt av Stein Kinserdal, styreleder i NSH og helseminister Bent Høie. Jørgensen har vært leder ved Ammerudhjemmet i 17 år, og får prisen fordi han kan vise til effektiv drift, god økonomistyring, sterkt kvalitetsfokus, stabil bemanning i alle faggrupper, aktivt brukerråd og stort frivilligkorps. Ammerudhjemmet drives av Kirkens Bymisjon i Oslo.