PÅMELDING:

 

Q: Kan jeg delta kun en dag?

A: Ja det er mulig å bare delta en dag. Gi oss beskjed om hvilken dag du deltar, dette gjøres i påmeldingsskjemaet.  Prisen for deltakelse en dag er halv pris av deltageravgiften, dagpakke og et administrasjonsgebyr på 200 kr.*) 
*) Gjelder ikke konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell, DFDS.
 

Q: Hvor oppgir jeg mine allergier og spesielle behov?

A: Allergier og spesielle behov som er viktig for oss som arrangør å vite om kan du oppgi når du melder deg på konferansen. Det kommer opp et eget felt i påmeldingsskjemaet med allergier og spesielle behov.

Q: Jeg har glemt å oppgi mine allergier og spesielle behov, hva gjør jeg da?

A: Da kan du sende en e-post  med opplysningene til prosjektleder for den konferansen du skal delta på. Kontaktinformasjon til prosjektleder finner du her  

Q: Hva inneholder en dagpakke?

A: En dagpakke inneholder lokalleie, lunsj, pauseservering og kaffe/te. Dagpakke er obligatorisk for alle.

Q: Hvorfor må jeg betale deltakeravgift?

A: NSH er en ideell organisasjon uten økonomisk støtte og deltakeravgiften går til å dekke kostnader forbundet med konferansen.

Q: Jeg er påmeldt men kan ikke komme, kan en annen ta min plass?

A: Ja det er helt i orden at en annen tar din plass. Gi beskjed i registreringen ved oppmøte.

Q: Må jeg selv bestille hotell?

A: Ja det er ditt ansvar å bestille og betale dette. Hotellets egne avbestillingsregler gjelder. 

 

Faktura og betaling

 

Q: Hvor blir faktura for min deltakelse sendt?

A: Faktura blir sendt til den arbeidsgiveren og postadressen/e-post adressen du oppga ved påmelding.

 

Q: Kan jeg delta selv om faktura ikke er betalt før konferansen?

A: Du er hjertelig velkommen på konferansen selvom faktura ikke er betalt på forhånd.

 

Q: Hvorfor må jeg oppgi et bestillingsnummer?

A: Mange arbeidsgivere krever et bestillingsnummer på faktura. Uten dette nummeret får ikke vi fakturert for din deltakelse. Hvis du er usikker på hva dette er så kontakt din regnskapsavdeling eller leder. De kan sikkert hjelpe.

 

Q: Hva er et bestillingsnummer?

A: Bestillingsnummer er et samlende begrep for PO-nummer, meridanummer, rekvisisjonsnummer med mer. Mange arbidsgivere krever dette på all innkommende faktura.

 

Q: Jeg var påmeldt en konferanse, men ble forhindret i å delta, må jeg betale?

A: I følge våre avbestillingsbetingelser så må du betale selvom du ble forhindret i å delta på konferansen. Les mer  om betingelsene under den enkelte konferanse her

 

Konferansen og gjennomføring

 

Q: Hvor finner jeg tidspunkt for konferansen?

A: Tidspunktet for konferansen finner du under den enkelte konferanse. I konferanseprogrammet står tidspunkt, foredragsholdere etc. Les her

 

Q: Kan jeg etteranmelde meg?

A: Ja du kan etteranmelde deg til en konferanse, med forbehold om ledig plass. Kontakt prosjektleder for konferansen. Kontaktinformasjon til prosjektleder finner du under den enkelte konferanse.

 

Medlemmer

 

Q: Er jeg medlem?

A: Alle helseforetak, mange kommuner og organisasjoner er medlem i NSH. Medlemskapet gjelder alle ansatte. Sjekk om din arbeidsgiver er medlem her

 

Q: Hva koster det å være medlem i NSH?

A: Medlemskap i NSH er ingen stor kostnad, og det spares raskt inn ved deltakelse på en konferanse. Medlemmer får medlemsrabatt på deltakeravgiften. Medlemskontingent beregnes ut i fra antall ansatte, antall innbyggere etc. Beregn hvor mye det koster for ditt arbeidssted her. 

 

Q: Min arbeidsgiver er medlem, er jeg medlem da?

A: Medlemskapet i NSH inkluderer alle ansatte, så da er du også medlem.

 

Utstillere og samarbeidspartnere

 

Q: Jeg ønsker å være utstiller på en konferanse, hva gjør jeg da?

A: Ta kontakt med Julie for en samtale om hvilke muligheter som finnes!. Kontaktinformasjon: Julie Andresen, markedskonsulent: nsh@nsh.no

 

B. Er det kommersielle muligheter på NSHs nettsider og konferanser?

A: Ta kontakt med Julie for en samtale om hvilke muligheter som finnes!. Kontaktinformasjon: Julie Andresen, markedskonsulent: nsh@nsh.no