1. Formålet med innsamling og registrering

Vi ber om personopplysninger om deg når

  • Du melder deg på vårt nyhetsbrev
  • Du melder deg inn i vår forening som enkeltmedlem
  • Du melder deg på ett av våre kurs eller en av våre konferanser

De registrerte opplysningene blir kun brukt til registrering, tilrettelegging og fakturering av kurs/konferansedeltagelse og/eller til utsendelse av informasjon slik det fremgår av nettsiden for den aktuelle registreringen, i tråd med de formålene du har gitt samtykke til eller registrert deg for.  
 

2. Hva slags opplysninger blir registrert?

Vi registrerer disse opplysningene om deg:

Ved påmelding til nyhetsbrev:

  • E-post adresse
  • Dato for din påmelding

Ved innmelding som personlig medlem:

  • Fullt navn
  • Adresse
  • Postnummer
  • Poststed
  • E-post adresse

Når du melder deg på en av våre konferanser ber vi i tillegg om din stilling/tittel, arbeidsgiver og fakturaadresse da dette vil bli lagt inn på ditt navneskilt og for utsendelse av faktura.  Vi ber også om informasjon om matallergier og andre spesielle behov der dette er relevant for det aktuelle arrangementet. 

3. Hvem får tilgang til disse opplysningene?

Disse opplysningene brukes kun av NSH for de formål som er oppgitt i dette dokumentet. 

NSH har alle sine databehandlingssystemer hos eksterne underleverandører.  Alle våre underleverandører er underlagt databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger lagres på sikre systemer i Norge, at de ikke blir overført til andre, og at de blir behandlet i tråd med gjeldende lover og regler.  Underleverandørene og deres ansatte er av denne avtalen forpliktet til å bevare taushet om så vel kundeforhold som opplysninger vi lagrer og behandler hos dem.  Dette, sammen med våre egne, interne, instrukser og rutiner, er med på å redusere risikoen for uønsket bruk og spredning av personopplysninger under vår kontroll til et minimum.  Våre rutiner blir jevnlig gjennomgått og kontrollert av eksterne partnere for å sikre fortsatt samsvar med gjeldende lover og regler.

4. Lagring og oppbevaring

NSH lagrer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i forhold til de formålene opplysningene ble samlet inn.  Lagringsperioden vil variere avhengig av til hvilke formål opplysningene ble registrert.  Dersom all lovlig bruk av opplysningene er opphørt og ingen ytterligere lovmessige krav gjør at opplysninger fortsatt må lagres, vil disse bli rutinemessig slettet fra våre systemer senest innen 3 måneder etter at formålet er opphørt.

5. Rett til innsyn i, rettelser av og sletting av personopplysninger

Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg.  Du har også rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysningen, og til å be om at opplysningene slettes.  En del av disse endringene kan du selv gjøre på våre nettsider, andre endringer må du be oss om å utføre.  Vær oppmerksom på at noen opplysninger kan måtte lagres på grunn av offentlige pålegg, lover og regler.  Bruk kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet for slike henvendelser.

6. Utkopiering av registrerte opplysninger og tilknyttet informasjon

Om ønskelig kan det rekvireres en digitalt lesbar kopi av de registrerte opplysningene og eventuelle tilknyttede data.  Se kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet for slike henvendelser.

7. Klage

Dersom du mener dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag, blir benyttet i strid med dine interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet.  Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside www.datatilsynet.no.