Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) skal være en pådriver i den faglige debatten ved å arrangere konferanser med de heteste temaene og de beste foredragsholderne. Målet er å spre kunnskap så den enkelte fagperson kan gi bedre behandling, pleie og omsorg til pasientene.

Vi er en uavhengig og ideell organisasjon - som ble stiftet allerede i 1937.

NSH mottar ikke offentlig tilskudd eller støtte.

Hvert år er ca 1000 deltagere innom våre konferanser.

Siden 2007 har vi delt ut NSHs Helselederpris på vår Helselederkonferanse.

 

Hvem er medlemmer i NSH?

 • ​Alle sykehus og regionale helseforetak i Norge.
 • Rundt 100 kommuner.
 • Arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner.
 • Personlige medlemmer.
 • Bruker- og pasientforeninger.
 • Statlige etater.
 • Fagforeninger.
 • Utdanningsinstitusjoner.
 • Interesseorganisasjoner
 • Private firma/utstyrsleverandører
 • Vi har spesialpris for studenter.