Forum for Ledelse og Servicedesign i Bildediagnostikk (FLSB) er en tverrfaglig, profesjonsuavhengig møteplass for ledere og andre med interesse for organisering, strategi og tjenesteutvikling innen medisinsk bildediagnostikk og relaterte fagområder, teknologi og industri.

FLSB er en medlemsorganisasjon som ble etablert i april 2010. Foreningens formål er å være den viktigste tverrfaglige møteplassen for alle som arbeider med og som er opptatt av bildediagnostikk og servicedesign i Norge. Dette søker foreningen å oppnå ved å arrangere årlige konferanser om tema som er i henhold til foreningens målsetting, per 2018 har foreningen avholdt 9 konferanser.

Historikk

Forum for ledelse og servicedesign i bildediagnostikk ble stiftet i Oslo i april 2010 etter initiativ fra Frode Lærum (Ahus). FLSB er en selvstendig enhet under paraplyorganisasjonen Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening (NSH).

Stiftelsesmøtet 24. april 2010 skjedde på Holmenkollen Park Hotel. Under ser du bilder fra stiftelsesmøtet, og på det første bildet ser vi det første styret i FLSB. F.v. Aslak Aslaksen (Haukeland sykehus/UiB), Karin I Steen (St. Olavs hospital), Frode Lærum (Ahus), Roald Bergstrøm (Sintef), Jarl Å. Jakobsen (Rikshospitalet/UiO), Carsten Brocker (Ringerike sykehus).

For mer informasjon se www.flsb.no