NSH er medlem i International Hospital Federation, en organisasjon som er en internasjonal nettverksbygger. Alle sykehus i Norge er medlem hos oss, og dermed også i IHF.

Selv om det er ulike forutsetninger for drift av sykehus rundt om i verden, står vi alle i de samme overordnete utfordringene og har mye å lære av hverandre. Det er viktig at vi løfter blikket utenfor eget sykehus, egen region og eget land.

IHF har i tre år nå hatt et lederprogram for yngre ledere fra hele verden. De personene som plukkes ut (ca 40 personer) settes i grupper og får et prosjekt de skal jobbe med og legge fram på den internasjonale sykehuskonferansen i september, som i 2024 er i Brasil. Norge har hittil hatt med to deltakere, Laurence Arnfinsen (Diakonhjemmet Sykehus) og Inga Rutherford (Sykehuset Østfold).

Ved å være en del av YEL-alumni har jeg nå fått et stort nettverk av sterke og kloke helseledere spredt over hele verden. Dette nettverket ønsker jeg å bidra til å utvikle og ikke minst høste verdifull kunnskap fra om innovative løsninger og bærekraftig endringer vi kan dra nytte av her i Norge.
Inga Rutherford

Søknadsprosessen starter 6. desember med frist 10. januar 2024. Du finner mer informasjon her: 

https://ihf-fih.org/what-we-do/young-executive-leaders/yel-2024-programme/

Dersom du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med vår styreleder Anders Frafjord eller NSH sitt sekretariat.