Et foreløpig program er publisert. Med forbehold om endringer.

Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. NSH står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller liknende i tilfelle avlysning.

Ordrebekreftelse sendes til den e-postadresse du oppgir ved påmelding, du er selv ansvarlig for å føre på eventuelt bestillingsnr/ref.nummer. Faktura ettersendes i EHF-format. 

 

Programkomite:
Helen Brandstorp, divisjonsdirektør i Helsedirekoratet, divisjon analyse og samfunn
Steinar Olsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, avdeling akuttmedisin og beredskap

Kine Jordbakke, kommunelege i Seljord kommune
Håkon Gammelsæter, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF/Helsedirektoratet
Thomas Lindner, leder for RAKOS 
Frank Olav Hvaal, klinikksjef ved Sykehuset Telemark, Akutt- og beredskapsklinikken
NSHs sekretariat

https://www.nsh.no/sikker-gjennomfoering-av-konferanser.6318467-369648.html