Ikke medlem? Meld deg inn her ›

Helse Førde HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger
Fet kommune
Bjørnafjorden kommune
Holmestrand kommune
Indre Østfold Kommune
Lillestrøm kommune
Eidfjord kommune
Færder kommune
Moss kommune
NSH
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Riksrevisjonen
Legevakta i Drammensregionen
OsloMet
Delta
Fagforbundet
Kreftforeningen
KS
Norsk Revmatikerforbund
Rockwool
Origo Arkitektgruppe AS
Morten Juul Sundnes
Anne-Karin Nygård
Fellesorganisasjonen (Fo)
Michael Ramm Østgaard
Cecilie Puntervold Øyen
Rehabiliteringssenteret AiR
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
N.K.S. Eiksåsen Ms-Senter AS
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges kurbad AS
Revmatismesykehuset AS
Vikersund Kurbad AS
Volvat Medisinske Senter as
Østlandske Hjertesenter AS
Lovisenberg Diakonale Høgskole AS
Arkitektene Astrup og Hellern AS
Ernst & Young AS
Norengros Johs. Olsen AS
Oec Gruppen AS
QuestBack AS
RATIO Arkitekter AS
Unilabs Norge AS
Blå Kors Lade behandlingssenter
Helse Bergen
Fengselshelsetjenesten, Helseavd. Bergen kommune
Knut H. Bergsland
Dag Bratlid
Geir Sverre Braut
Bjørn Buan
May Iris Bytingsvik
Akribe Cappelen Damm Akademisk
Stiftelsen Catosenteret
Tor Egil Christensen
Werner Christie
Mette Dan-Weibel
Fosen DMS
Solli DPS
Gro Eggenheim
Bjørn Egner
Anne Grethe Erlandsen
Hanne Røtvold Farstad
Gudrun Marit Finstad
Alf Magne Foss
Norsk Fysioterapeutforbund
Vigdis Mariedatter Gulbrandsen
avd. Helsefag Høgskolen i Hedmark
Stord Høgskolen Stord/Haugesund
Gro Sævil Haldorsen
Sverre Harbo
Helseøkonomiforvaltningen Helfo
Rådet for Psykisk Helse
Universitetet i Oslo/Avd. for helseled./helseøk.
Are Helseth
Statens Helsetilsyn
Helgelandssykehuset HF
Helse Fonna HF
Helse Møre og Romsdal HF
Sykehuset Innlandet HF
Nordlandssykehuset Hf
Oslo Universitetssykehus HF
St. Olavs Hospital HF
Sunnaas sykehus HF
Sykehuset Telemark HF
Akershus Universitetssykehus HF
Sykehuset Østfold HF
Sjukehusapoteka Vest Hf
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusbygg Hf
Martina Hansens Hospital
Ulf Harald Isaksen
Nina Kielland
Stein Kinserdal
Kirkens Bymisjon Kirkens Bymisjon
Arendal kommune
Bærum Kommune
Drammen kommune
Eidskog Kommune
Enebakk Kommune
Etne Kommune
Evje og Hornnes kommune kommune
Fredrikstad kommune
Hole kommune
Gausdal kommune
Gol kommune
Grue Kommune
Asker kommune
Hvaler kommune
Hægebostad kommune
Kongsvinger kommune
Krødsherad Kommune
Hammerfest kommune
Kvinesdal kommune
Leirfjord Kommune
Malvik Kommune
Molde kommune
Nannestad kommune
Narvik kommune
Nesodden kommune
Nittedal Kommune
Nome kommune
Notodden Kommune
Oslo kommune
Vaksdal Kommune
Ringerike kommune
Ringsaker kommune
Sandefjord kommune
Midt-Telemark kommune
Sigdal kommune
Stord Kommune
Tvedestrand Kommune
Vadsø Kommune
Vang Kommune
Vennesla kommune
Ål kommune
Vestvågøy kommune
Askøy kommune
Aurskog-Høland kommune
Båtsfjord Kommune
Flekkefjord Kommune
Sunnfjord kommune
Tønsberg kommune
Voss Herad Kommune
Olaug Kråkmo
Anders Lager
Geir Lahnstein
Den Norske Legeforening
Nordhordland Interkomm. legevakt/Lindås kommune Legevakt
Lars Lien
Arne Lindstad
Per T. Lund
Bengt Hager Nilsen
Gro Bogen Nilsen
Melanor Norge
Erik Kreyberg Normann
Oslo Kommune Pasient- og Brukerombudet I Oslo og Akershus Sosial og Eldreombudet I Oslo
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Ravneberghaugen rehabiliteringssenter
Haugesund Sanit. Revmatismesykehus
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest Rhf
NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal
RBUP Øst og Sør
SINTEF Teknologi og samfunn
Sigurd Seim
Maria Shanilyn Batchar
Stiftelsen Betanien Hospital Skien
Dag Spangen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Helsedir./avd. statistikk
Trondheim Stiftelsen Sintef
Atle Stubberud
Maj-Len Sundin
Liv Marit Sundstøl
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Norsk Sykepleierforbund
Nito - Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon
Inst. for helsefag Universitetet i Stavanger
Tromsø Universitetssykehuset Nord-Norge
Pasient- og Brukerombudet I Vest-Agder
Vestre Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken Viken
Lars Vorland
Pål Wiik
Frode Wikne
Rolf J. Windspoll

Resultat: