• Mulig å melde seg på for digital deltakelse!
  • Sted: Oslo Kongressenter
  • Pris for konferansen: kr 5950 for medlemmer og kr 6950 for ikke-medlemmer
  • For NSH-medlemmer: Meld på 6 fra samme arbeidsgiver samtidig, få 6. deltaker gratis
  • Ordrebekreftelse sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes i EHF-format før arrangementet 
  • Påmeldingsfrist: 6. desember 2021.  
  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling etter 24. november belastes et engangsgebyr på kr 1180. Ved avbestilling fra og med 1. desember belastes full deltakeravgift.
  • Ønsker du å være utstiller? Ta kontakt med oss på trine@nsh.no
  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. NSH står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller liknende i tilfelle avlysning.
  • Konferansen søkes godkjent som tellende i Dnlf

Programkomite:
Steinar Olsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, avdeling akuttmedisin og beredskap
Håkon Gammelsæter, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF/Helsedirektoratet
Helen Brandstorp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, divisjon analyse og samfunn
Kine Jordbakke, kommuneoverlege i Seljord
Frank Olav Hvaal, klinikksjef ved Sykehuset Telemark, akutt- og beredskapsklinikken
Thomas Lindner, leder for RAKOS