Vi i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening ønsker å oppdatere dere på hvordan vi, og konferansesenteret kan gjennomføre trygge konferanser gjennom høsten.

Oslo Kongressenter følger situasjonen nøye og vil til enhver tid følge de retningslinjer som blir gitt. På deres nettsider, kan du lese om deres smitteverntiltak og hva de gjør for å sikre trygge rammer ved gjennomføring av en konferanse.

Deres veileder rundt COVID-19 bygger på Helsedirektoratets, Folkehelseinstituttets (helsemyndighetene) og Arbeidstilsynets til enhver tid gjeldende anbefalinger og vil derfor være gjenstand for fortløpende oppdateringer.

Vi i NSH følger de samme retningslinjene og du kan lese mer om våre direkte tiltak her.

Etter pressekonferansen byrådet i Oslo kommune avholdt den 28.09.2020, ble det innført noen nye tiltak, blant annet tiltak rettet mot innendørs arrangementer. Tiltaket er som følger:

«Forbud mot arrangementer med mer enn 50 deltakere uten faste sitteplasser:
Grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer senkes fra 200 til 50 personer. Den nye grensen gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering. Forbudet gjelder fra 29. september kl. 12.00.»
Kommentar fra NSH: vi arrangerer alle våre konferanser (med unntak av Bergenskonferansen) på Oslo kongressenter. De har store lokaler, der det er mulig å tilrettelegge for 1 meters avstand, faste sitteplasser og 1 sete ledig mellom hverandre. Her vil vi i NSH være veldig strenge på at alle deltakere må registreres og bære navneskilt hele dagen. Ingen deltakere kommer inn i salen uten det. Er du presse og bare vil delta på noe, må du likevel registrere deg i foajeen. Vi vil også følge nøye med på at alle sitter på den plassen de har fått tildelt. Informasjon om praktisk gjennomføring vil bli sendt ut i god tid før konferansen.

Har du spørsmål, ta kontakt med en av oss i sekretariatet.

Håper vi ser deg på en av våre konferanser i løpet av høsten!