https://www.oslokongressenter.no/sikker-gjennomforing-av-moter-konferanser-og-tilhorende-aktiviteter-pa-oslo-kongressenter/?fbclid=IwAR2k6dV6wuXbDf1_TDaV4MsVfpPqkW_BfTQxMKVIAngfcFfqFiQXHuiURaE 

Som arrangør er vi ansvarlig for:

 1. å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
  NSHs tiltak: Alle deltagere må melde seg på via nettsiden, registrere seg ved ankomst og bruke navnelapp under hele konferansen. De som ikke har dette vil bli stoppet i døra og bedt om å registrere seg. Vi vil ha deltakerliste for den aktuelle konferansen, som vil slettes etter 10 dager.
 2. å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  NSHs tiltak: Registrering skjer med 1 meters avstand og deltakerne må ta sin egen navnelapp fra en maskin (som vil bli desinfisert jevnlig) vi håndterer. Vi vil der det er nødvendig bruke munnbind og engangshansker. Når det gjelder selve lokalet, vil det være Oslo kongressenter som står ansvarlig for dette. (Se link lenger opp).
 3. å følge relevante standarder om smittevern
  NSHs tiltak: I samråd med Oslo kongressenter sørger vi for at det skal føles trygt å delta på konferanse. Dette gjennom sikker avstand, gode muligheter for håndvask, antibac og trygg servering.
 4. å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet
  NSHs tiltak: I registreringen vil vi overholde 1 meters avstand. Ellers vil Oslo kongressenter sette opp konferansesalen i henhold til 1 meters regelen. Det samme gjelder for lunsj/servering.

Etter pressekonferansen byrådet i Oslo kommune avholdt den 29.10.2020, ble tiltaket om faste sitteplasser videreført. Tiltaket er som følger:
«Forbud mot arrangementer med mer enn 20 deltakere uten faste sitteplasser:
Grensen for antall deltakere på offentlige arrangementer senkes fra 200 til 20 personer. Den nye grensen gjelder kun innendørs arrangementer der det ikke er fast seteplassering. Forbudet gjelder fra 29. oktober kl. 12.00.»

Kommentar fra NSH: vi arrangerer alle våre konferanser på Oslo kongressenter. De har store lokaler, der det er mulig å tilrettelegge for 1 meters avstand, faste sitteplasser og 1 sete ledig mellom hverandre. Her vil vi i NSH være veldig strenge på at alle deltakere må registreres og bære navneskilt hele dagen. Ingen deltakere kommer inn i salen uten det. Er du presse og bare vil delta på noe, må du likevel registrere deg i foajeen. Vi vil også følge nøye med på at alle sitter på den plassen de har fått tildelt. Informasjon om praktisk gjennomføring vil bli sendt ut i god tid før konferansen.

De har også innført tiltak om bruk av munnbind, det er som følger:
"Påbud om munnbind innendørs der man ikke kan holde en meters avstand i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet, og ikke ved kortvarige passeringer av andre."
Kommentar fra NSH: På Oslo Kongressenter vil alle ansatte ha på seg munnbind når de befinner seg i våre gjesteområder. Vi vil oppfordre våre gjester om å bruke munnbind når de ikke sitter på sin plass i møte- eller konferanselokalet.

Hva hvis konferansen avlyses eller du er syk?

 1. Avlyses konferansen av NSH vil dere få refundert deltakeravgiften. Er du syk, får du refusjon ved fremvisning av legeerklæring.
 2. Avlyses konferansen grunnet hendelser utenfor vår kontroll, eksempelvis nye retningslinjer, vil deltakeravgiften ikke bli refundert. Det samme gjelder hvis du ikke kan vise til legeerklæring ved sykdom.

Vi vil i god tid før konferansen sende ut mail til alle deltakere med informasjon vedrørende registrering, smittevern m.m.

Før konferansen vil vi også benytte oss av sjekkliste, utformet av folkehelseinstituttet, for å sikre en trygg gjennomføring.

Hilsen oss i NSH.