• Sted: Oslo kongressenter, Youngsgate 21 (ved Youngstorget)
  • Pris for medlemmer i NSH: kr 7800 inkludert obligatoriske dagpakker. Meld på 5, få den 6. deltakeren gratis! Rabatten trekkes fra ved fakturering. Gjelder kun for medlemmer 
  • ​Pris for ikke-medlemmer i NSH: kr 8800 inkludert obligatoriske dagpakker 
  • Ordrebekreftelse sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes i EHF-format før arrangementet 
  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 4. januar belastes full avgift
  • Ønsker du å være utstiller? Ta kontakt med oss på nsh@nsh.no
  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. NSH står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller liknende i tilfelle avlysning.
  • https://www.nsh.no/informasjon-vedroerende-covid-19-og-smittevern-paa-nshs-konferanser.6328350-369648.html