Konferansekalender

September: 
- Nasjonal konferanse om helsetjenester til eldre, 21 og 22.september (program om påmelding klart)
- Inspirasjonsdag for medarbeidere ved legesentre, 28.september (program og påmelding klart)

Oktober:
- Nasjonal konferanse om psykisk helse, 11 og 12.oktober (program kommer snart)

November:
- Årets LIS konferanse, 2.november (program og påmelding klart) EARLY BIRD frem til 15.september!
- World hospital congress, Taipei, 4.-9.november
- Medisinsk kontorfaglig helsepersonell, 22 og 23.november
- Nasjonal konferanse om preshospitale tjenester, 28 og 29.november

Desember:
- Dagsmøte om helseøkonomi, 4.desember 

Vi håper å se deg på en av våre konferanser!
Utstiller? Ta kontakt med julie@nsh.no