Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

2017: Dagsmøte om LIS

Sted
Scandic Flesland Airport, Bergen
Påmeldingsfrist

Pris

Medlem: Kr. 2800,- Ikke medlem: Kr. 3800,-
Tips en venn Skriv ut

Hvordan blir spesialistutdanningen for leger fremover? NSH og de fire regionale utdanningssentrene inviterer til dagsmøte 2. november på Scandic Flesland Airport i Bergen. 

1. mars 2017 startet den største reformen innen legenes spesialistutdanning i nyere tid. Spesialistutdanningen moderniseres og får et kvalitetsløft. Det er innført læringsmål, felles kompetansemoduler, IKT-løsning for planlegging og dokumentasjon av kompetanse og det satses tungt på veiledning og supervisjon i praksis. I tillegg er fordelingen av ansvar, roller og oppgaver endret vesentlig.

De fire regionale utdanningssentrene inviterer, i samarbeid med NSH, til dagsmøte 2. november 2017 i Bergen. Målet er å formidle kunnskap og erfaringer med den nye ordningen og spre gode eksempler på løsninger så langt. Konferansen retter seg primært mot ledere på ulike nivåer i sykehus, faglige ledere, veiledere, leger i spesialisering, tillitsvalgte og andre som ønsker informasjon og diskusjon om den nye norske spesialistutdanningsmodellen.  

Det er åpent for påmelding.

  • Medlem i NSH: pris 2800. Ikke-medlem: 3800 Pris for brukerorganisasjon: kr 1500 inkludert obligatoriske dagpakker 

  • Vi gjør oppmerksom på at faktura sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes straks din påmelding er gyldig og kun til e-post. Du er selv ansvarlig for å sende denne videre internt og eventuelt føre på et bestillingsnummer/referansenummer/meridanummer

  • Påmeldingsfrist: 29. oktober

  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 19. oktober belastes full avgift

  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll

 

Program

 
Ordstyrere:  
Ansgar Berg, leder av regionalt utdanningssenter i Helse Vest med koordinerende funksjon 
Elin Skog, leder av regionalt utdanningssenter i Helse Nord
Elisabeth Søyland, ansvarlig for regionalt utdanningssenter i Helse Sør-Øst
Helge Haarstad, leder av regionalt utdanningssenter i Helse Midt
                 

Kl. 10.00              
Velkommen!
Clara Gjesdal, viseadm.dir. i Helse Bergen 

Kl. 10.05              
Ny modell for spesialistutdanning for leger – hva er målet? 
Kristin Lossius, avdelingsdirektør Helse- og omsorgsdepartementet    

Kl. 10.20              
Historien om spesialistutdanningen i Norge
Marit Hermansen, president i Den norske legeforening

Kl. 10.40              
Roller og ansvar i ny spesialistutdanning for leger
Karin Straume, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, kompetanse og personell             

Kl. 10.55              
Fins det oppskrift på suksess for gjennomføring av del 1?
Astrid Gjervold Lunde, assistentlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge, medisinsk avdeling

Kl. 11.15              
Pause                   

Kl. 11.30              
Om å lede en utdanning i en klinisk virksomhet            
Bente Malling, MD, PhD, MHPE, tidligere faglig leder av de utdannelsesansvarlige overleger på sykehuset i Århus, nå ledende lektor   

Kl. 12.00              
Om å finne handlingsrom til utdanning
Einar Huseby, avdelingssjef ved Vestre Viken, medisinsk avdeling, Drammen      

Kl. 12.20              
Diskusjon

Kl. 12.30              
Lunsj                     

Kl. 13.30              
Hvordan det planlegges for kirurgiske fag i del 2 og 3 (mottaksprosjekt) i Helse Bergen
John-Helge Heimdal, direktør ved kirurgisk klinikk, Haukeland universitetssykehus      

Kl. 13.50              
Læringsmål som sikrer kompetanse i helhetlige og forsvarlige pasientforløp/pakkeforløp
Morten S. Selle, leder spesialitetskomiteen for voksenpsykiatri, Lovisenberg Diakonale sykehus            

Kl. 14.15        
Hvordan kan læringsmål gi nye muligheter? Hva er et læringsmål?   
Monika Kvernenes, spesialrådgiver ved Haukeland universitetssykehus, førsteamanuensis i medisinsk pedagogikk, Universitetet i Bergen

Kl. 14.30              
Pause           

Kl. 14.45            
Samarbeid med kommunehelsetjenesten om læringsmål
Linda Svori, ass. fylkeslege i Sogn og Fjordane 

Kl. 15.00              
Oppnåelse av læringsmål i humanitært feltarbeid?
Øyunn Holen, Leger uten grenser           

Kl. 15.10              
Hvorfor og hvordan lykkes med økt bruk av simulering/ ferdighetstrening
Jeanne Mette Goderstad, avdelingsleder ved Sykehuset Sørlandet Arendal, kirurgi    

Kl. 15.25              
Hva kan ny utdanningsmodell bety for pasientenes sikkerhet og behov?
Sjur Lehmann, ass. fylkeslege i Hordaland                

Kl. 15.35              
Tid til spørsmål               

Kl. 15.45              
Oppsummering av dagen - med særlig blikk på hvordan utdanningen kan bidra til å utvikle tjenestetilbudet enda mer til pasientenes beste
Elisabeth Arntzen, prosjektleder for helseregionenes innføring av ny modell for LIS-utdanning           

Kl. 16.00              
Slutt

Vedlegg

Prosjektleder
Kine Martinez

Lurer du på noe rundt konferansen? Vennligst ta kontakt med Kine Martinez

Kine Martinez er prosjektleder.

Påmelding

Medlemstype

Velg medlemstype under. Er du usikker på om du eller din arbeidsgiver er medlem i NSH? Sjekk her

Deltakeravgift *
Informasjon om deltaker

Dette er informasjon om deg som deltaker. Påse at du fyller inn riktig informasjon i feltene, da dette vil komme på ditt navneskilt.
Les vår personvernerklæring her

Tilleggsinformasjon

Du vil få muligheten til å legge til flere deltakere, eller gå videre til betaling.