NSHs helselederpris skal inspirere og stimulere til økt fokus på nødvendigheten av god og tverrfaglig ledelse i helsetjenesten. Samtidig skal prisen motivere ansatte i helsetjenesten til økt interesse for ledelse som et eget fagområde.

Tidligere vinnere av NSHs Helselederpris finner du HER

Statutter for Helselederprisen:

NSHs helselederpris for god ledelse i helsetjenesten kan gis til en leder, et lederteam eller institusjon i norsk helsetjeneste. Prisen er en anerkjennelse og belønning. Følgende områder vuderes:

 • En ledelseskultur og/eller filosofi som har hatt positiv innvirkning på arbeidsmiljøet
 • Arbeidsinnsats med sikte på effektiv ressursbruk og god kvalitet på tjenestene
 • Ledelse med et tverrfaglig fokus
 • Grunnlaget for tildeling av prisen kan være både et enkeltstående ledergrep eller en lederkultur utviklet over tid
 • NSHs helselederpris kan tildeles uavhengig av om lederen/ledergruppen/-institusjonen er medlemmer av NSH
 • NSHs helselederpris skal inspirere og stimulere til økt fokus på nødvendigheten av god og tverrfaglig ledelse i helsetjenesten. Samtidig skal prisen motivere ansatte i helsetjenesten til økt interesse for ledelse som et eget fagområde. Prisen har også til hensikt å skape økt oppmerksomhet i befolkningen generelt om betydningen av at en godt fungerende helsetjeneste i tillegg til å ha kompetente faglige medarbeidere også må ha gode ledere
 • Tildelingen av NSHs helselederpris bestemmes av styret i NSH. Vurderingen av kandidater vil være konfidensiell og det kan tildeles flere priser dersom NSHs styre vurderer at flere kandidater fortjener prisen
 • NSHs helselederpris deles ut årlig i forbindelse med NSHs Lederkonferanse

 

Slik nominerer du kandidater til prisen
 • Alle kan nominere - leder, lederteam eller institusjoner
 • Grunngi kort hvorfor dere mener denne lederen/lederteamet eller institusjonen skal nomineres
 • Gi en kort redegjørelse for hva dette har resultert i på deres arbeidsplass
 • Send epost til nsh@nsh.no
 • Personer, team eller institusjoner kan regne med omtale i media og må være representert ved overrekkelsen på NSHs Lederkonferanse
 • Bruk denne malen for Nominasjon 2024 (Docx)
 • Frist 10. januar