2023: Øyvind Bakke, adm.direktør i Helse Møre og Romsdal

2022: Camilla Stoltenberg, adm. direktør i Folkehelseinstituttet

2021: Alle helseledere i hele Norge for sin innsats uner covid-19 pandemien

2020: Helge Garåsen, Trondheim kommune, helse- og velferdsdirektør

2019: Tron Simen Doksrød, Sykehuset Telemark, avdelingsleder

2018: Nina Mevold, Bergen kommune, kommunaldirektør

2017: Anne Sissel Faugstad, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, viseadm. direktør

2016: Eva Håheim Pedersen, Vestre Viken, klinikkdirektør

2015: Karsten Popp Didriksen, Ål kommune, kommunalsjef

2014: Øyvind Jørgensen, Kirkens bymisjon, leder ved Ammerudhjemmet bo- og kultursenter

2013: Stener Kvinnsland, Helse Bergen, administrerende direktør

2012: Stein Kinserdal, Sykehuset Vestfold, administrerende direktør

2011: Liv Isaksen, Bergen kommune, Institusjonssjef Mildeheimen sykehjem

2010: Gjertrud Risnes Spillum, Ullevål Servicedivisjon, divisjonsdirektør

2009: Astrid J. Eidsvik, Helse Sunnmøre, Administrerende direktør

2008: Margit Sørhus, Haukeland Universitetssykehus, Klinikkdirektør ved Helse Bergen

2007: Karen Kaasa, Nøtterøy kommune, kommunaldirektør  og Sissel Moe Lichtenberg, Stavanger Universitetssjukehus, direktør ved Kvinne- og barneklinikken