• Sted: Thon Hotel Opera
  • ​Pris for konferansen: Kr 6950 for NSH-medlemmer, kr 7950 for øvrige. Medlemsfordel: Meld på 6 samtidig, betal for 5!.
  • Vi arrangerer konferansemiddag 13. november på Thon Hotel Opera
  • Ordrebekreftelse sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes i EHF-format til arbeidsgiver før arrangementet 
  • Påmeldingsfrist 12 november. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling etter 13. oktober belastes full deltakeravgift.
  • Hotellovernatting må bestilles og betales av den enkelte. Hotellets egne avbestillingsregler gjelder
  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. NSH står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller liknende i tilfelle avlysning.

Programkomiteen til årets konferanse:
Steinar Olsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, avdeling akuttmedisin og beredskap
Morten Dragsnes, avdelingssjef ambulanseavdelingen, klinikk for akutt- og mottaksmedisin, St. Olavs Hospital
Helen Brandstorp, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, divisjon analyse og samfunn
Thomas Lindner, leder for RAKOS
Jørn Einar Rasmussen, leder av Norsk forening for akutt- og mottaksmedisin
Espen Jarle Hansen, klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus, klinikk for prehospitale tjenester

Siri-Linn Schmidt Fotland, forsker III ved Norce, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin