Det vil bli arrangert en norsk sesjon på konferansen der Sigbjørn Smeland, Stein Kaasa, Jon Håvard Loge og Camilla Zimmermann (Canada) vil diskutere: «End of life care». Denne finner sted 2. november. Andre nordmenn som reiser nedover er Anne Hafstad. Hun skal holde et av hovedinnleggene på konferansen samme dag som den norske sesjonen. Hun skal snakke om Pakkeforløpene i Norge. Erik Normann, president i IHF og styreleder i NSH sier dette om konferansen:

«Dette er en unik anledning til å få input fra ulike deler av verden i forhold til hvordan utfordringene i helsetjenesten løses og hva som representerer utfordringsbildet i de ulike landene. Det er også en fin anledning til å bli bedre kjent med ulike aktører i norsk helsetjeneste. Jeg kan absolutt anbefale disse verdenskongressene, som alltid har et godt og spennende program – så bli med!»

Programmet ligger vedlagt, men her er et lite utdrag:

  • Technology: Role in determining clinical pathways in patient care, Anne Hafstad (Norge)
  • Capacity building in leadership and management, Dr.Paulo Chap Chap (Brasil)
  • Service delivery: Innovations in delivery of care and hospital services, Dr. Jonathan Perlin (USA)
  • South-Africa- department of health: Best practices in Hospital care in South-Africa
  • Belgian hospital association: How to become an excellent hospital? Strategies for transformation

Det er ikke for sent å melde seg på, datoene er 01-03.november. Link til påmelding og program ligger vedlagt. Lurer du på når den norske delegasjonen reiser og hvor de skal bo, ta kontakt med styreleder i NSH, Erik Normann på erik@normann.no

https://www.ihf-fih.org/ihfcongressprogramme