The World Hospital Congress of International Hospital Federation ( IHF ) er et unikt globalt forum som samler sentrale drivere av nasjonal og internasjonal politikk , forvaltning , finansielle trender og løsninger i helsevesenet ledelse og tjenesteleveranser . Gjennom dette forumet blir tverrfaglig utveksling av kunnskap , kompetanse og erfaringer tilrettelagt , sammen med dialog om beste praksis i ledelse i sykehus og helsevesen og levering av tjenester.
 
Under årets konferanse vil det komme mange spennende foredragsholdere fra fjærn og nær. Fra Norge kommer Anne Hafstad som er kreft sykepleier og har en doktorgrad i forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo. Hun har jobbet på sykehus , for Den Norske Kreftforening og som forsker i Kreftregisteret Norge. Fra 1998 til 2010 var hun først og fremst ansvarlig medisinsk reporter i Aftenposten. Fra 2010 har hun vært i Helsedirektoratet i Norge som direktør for avdelingen , og prosjektdirektør for norsk nasjonal kreftstrategi. Fra 2015 er hun prosjektleder og leder for utvikling og implementering av integrerte pasientforløp for psykisk helse og rus.
 
Vi vil komme med jevnlige oppdateringer om konferansen i Durban 2016, ta gjerne en titt på denne filmen så lenge: