Kl. 09.00         
Registrering og kaffe

Kl. 09.30         
Velkommen ved møteleder Erik Kreyberg Normann, styreleder i NSH 

Kl. 09.45         
Ny nasjonal helse- og sykehusplan – hvordan påvirker den finansieringen?
Are Forbord, avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet, spesialisthelsetjenesteavdelingen

Kl. 10.15         
Hvordan kan staten igjennom finansieringsordninger understøtte de strategiske målene man har for utviklingen av helsetjenesten? 
Eva Wensaas, prosjektleder i Helsedirektoratet, avdeling finansiering 

Kl. 10.45         
Pause 

Kl. 11.00         
ISF - tjenesteforløp og bundled payments
Fredrik A.S.R. Hanssen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, avdeling finansiering 

Kl. 11.30         
Møte og ikke miste – prosjekt og finansiering
Jonas Paulsen, psykologspesialist  og Thomas Hugh Peel, konst. enhetsleder, begge ved BUP Vest, Diakonhjemmet Diakonale Sykehus                      

Kl. 12.00         
eMeistring i et helseøkonomisk perspektiv
Kristin Hogstad Bruvik, seksjonsleder i Helse Bergen, e-meistring 

Kl. 12.30         
Lunsj               

Kl. 13.30         
Hva gjør RHFet med inntektsmodellen for å understøtte de strategiske utfordringene man står i? 
Hanne Gaaserød, økonomidirektør i Helse Sør-Øst 

Kl. 14.00                     
Bidrar inntektssystemet til hvor behandlingen foregår? Hvordan er dette i praksis?  
Mette Lise Lindblad, økonomidirektør ved Vestre Viken 

Kl. 14.30         
Pause 

Kl. 14.45         
Primærhelseteam - pilotering av to alternative finansieringsmodeller 
Rolf Johannes Windspoll, prosjektleder i Helsedirektoratet         

Kl. 15.05         
Primærhelseteam-piloten – hvordan ser økonomien ut?
God og effektiv drift. Oppgavedeling i praksis 
Tommy Andreassen, leder og fastlege ved Brumunddal Legesenter

Kl. 15.30         
Dagens utfordringsbilde
Kvinneklinikkene sliter. Lave fødselstall, vanskelig økonomisk situasjon. Hvordan håndterer man dette på en god måte? 
Pernille Schjønsby, leder ved Akershus universitetssykehus, Kvinneklinikken

Kl. 16.00          Slutt – takk for i dag!