• Foredragene finner du nederst på siden

 • Pris for medlemmer i NSH kr 4750 inkludert obligatoriske dagpakker

 • Pris for ikke-medlemmer i NSH kr 5750 inkludert obligatoriske dagpakker

 • Konferansemiddag på hotellet; 3 retter inkl. kaffe kr 675 - husk påmelding! Drikke bestilles og betales av den enkelte

 • Påmeldingsfrist: 30. mai 2018

 • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 28. mai belastes full avgift

 • Konferansen er godkjent av Den norske legeforening med følgende:
  Allmennmedisin: 13 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning
  Samfunnsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning
  Fysikalsk medisin og rehabilitering: 13 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning

   

Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll

Ordrebekreftelse sendes til den e-postadresse du oppgir ved påmelding. Faktura ettersendes i EHF-format der dette er mulig, ellers til den e-post du har oppgitt. Du er selv ansvarlig for å sende denne videre internt og eventuelt føre på bestillingsnummer/referansenummer/medridanummer.

Hotellovernatting: 
Som deltaker på konferansen er du selv ansvarlig for å bestille din hotellovernatting. Hvis du ønsker å benytte deg av pris forhandlet av oss, kan du bestille via http://meetings.event123.no/NSHrom/bestilling/hjem.cfm
Hotellets egne bestillings- og avbestillingsregler gjelder

Målgruppen er ledere og fagpersonell innen rehabilitering og habilitering i spesialisthelsetjenesten, kommuner og rehabiliteringsinstitusjoner. Fylkesleger, tilsynsleger, utdanningsinstitusjoner, brukerorganisasjoner, fag- og interesseorganisasjoner, politikere, offentlige myndigheter og andre interesserte

Programkomiteen for årets rehabiliteringskonferanse består av:
Kjersti Eide (Helse Stavanger), Eirik Vikane (Helse Bergen), Unni Sveen (OUS), Torhild Birkeland (OUS), Gunnbjørg Furuseth (Sandefjord kommune), Anita Vatland (Pårørendealliansen)