• Sted: Oslo Kongressenter
  • Pris for konferansen: kr 3300 for medlemmer og kr 3550 for ikke-medlemmer, samme pris for digital deltakelse
  • For NSH-medlemmer: Meld på 6 fra samme arbeidsgiver samtidig, få 6. deltaker gratis
  • Ordrebekreftelse sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes i EHF-format før arrangementet 
  • Påmeldingsfrist: 29. november 2021.  
  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling etter 24. november belastes et engangsgebyr på kr 1180. Ved avbestilling fra og med 1. desember belastes full deltakeravgift.
  • Ønsker du å være utstiller? Ta kontakt med oss på julie@nsh.no 
  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. NSH står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller liknende i tilfelle avlysning.
  • Informasjon vedrørende digital deltakelse kommer
Program:
 
Kl. 10.00
Velkommen ved Kine Stabekk, generalsekretær i NSH og møteleder
Eva Wensaas, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet 
 
Kl. 10.10
Statsbudsjettet 2022 – hva er hovedgrepene?
Hans Olav Melberg, professor ved UiT
 
Kl. 10.40
Regjeringen ønsker økt rammefinansiering i somatikk og kun rammefinansiering i psykisk helsevern og rus; hva betyr dette for sykehusene?
Per Arne Holman, helseøkonom og analysesjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 
Kl. 11.10
Pause  
 
Kl. 11.30
Er det mulig å omlegge dagens finansieringsstruktur i sykehusene?
Erik Arne Hansen, økonomidirektør i Helse Nord RHF
 
Kl. 12.00
Hva er erfaringene fra Danmark og deres finansieringsordning?
Rikke Friis, forhandlingsdirektør i Danske Regioner
 
Kl. 12.30
Lunsj
Møteleder, Wenche Pedersen Dehli, direktør for helse og velferd i Trondheim kommune
 
Kl. 13.30
Innsatsstyrt finansiering (ISF) - hva skjer for 2022 og fremover
Eva Wensaas, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet 
 
Kl. 14.00
Paneldebatt, digital hjemmeoppfølging er fremtiden for noen pasientgrupper, men hvordan skal det finansieres?
Bjørnar Andreassen, programleder for Nasjonalt Velferdsteknologiprogram i Helsedirektoratet
Meetali Kakad, Chief Medical Officer (CMO) i Dignio
Line Alfarrustad, finansdirektør i Helse Sør-Øst RHF 
Kristin Standal, prosjektleder i KS 
Per Arne Holman, helseøkonom og analysesjef ved Lovisenberg Diakonale Sykehus 
 
Kl. 15.00
Pause
 
Kl. 15.20
Helseplattformen, status til oppstart?
Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen
 
Kl. 15.45
Hva blir de økonomiske konsekvensene ved innføring av Helseplattformen?
Wenche Pedersen Dehli, direktør for helse og velferd i Trondheim kommune
 
Kl. 16.15
Slutt – takk for i dag!