Riktig rengjøring, desinfeksjon og sterilisering (dekontaminering) av medisinsk gjenbruksutsyr er av stor betydning for pasientsikkerheten og smittevernet ved alle helseinstitusjoner. I regjeringens nye handlingsplan for bedre smittevern 2019 -2023 har dekontaminering fått høy prioritet. Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering erfarer at kvaliteten på dekontaminering i Norge er veldig varierende og at det er behov for tydeligere involvering fra ledere ved alle helseinstitusjoner. Da det er lite tradisjon for 3. parts tilsyn og kontroll av kvaliteten på dekontaminering, blir helsevesenet i stor grad overlatt til egenvurdering av dekontamineringen som gjøres. Dette fordrer at ledere har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse for å sikre ivaretagelsen av faglig forsvarlig dekontaminering. Dette seminaret tar for seg noen viktige elementer av dekontaminering av medisinsk utstyr, sett i et lederperspektiv.

  • Pris for digital deltakelse kr 1500 for medlemmer i NSH

  • Pris for digital deltakelse kr 1700 for ikke-medlemmer i NSH

  • I forkant av konferansen vil vi kommunisere direkte med alle deltakere som er påmeldt på e-post. Du vil få tilsendt en link til den digitale plattformen

  • Påmeldingsfrist: 1. desember 2020

  • Bindende påmelding

Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. 

Ordrebekreftelse sendes til den e-postadresse du oppgir ved påmelding, du er selv ansvarlig for å føre på eventuelt bestillingsnr/ref.nummer. Faktura ettersendes i EHF-format.