• Pris for medlemmer i NSH kr 5450 inkludert obligatoriske dagpakker

  • Pris for ikke-medlemmer i NSH kr 6450 inkludert obligatoriske dagpakker

  • Påmeldingsfrist: 1. november 2018

  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 1. november belastes full avgift

Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll. NSH står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller liknende i tilfelle avlysning.

Ordrebekreftelse sendes til den e-postadresse du oppgir ved påmelding. Faktura ettersendes i EHF-format der dette er mulig, ellers til den e-post du har oppgitt. Du er selv ansvarlig for å sende denne videre internt og eventuelt føre på bestillingsnummer/referansenummer/medridanummer.

Hotellovernatting: 
Som deltaker på konferansen er du selv ansvarlig for å bestille din hotellovernatting. Hvis du ønsker å benytte deg av pris forhandlet av oss på Hotell Admiral, kan du bestille via http://meetings.event123.no/NSHrom/bestilling/hjem.cfm
Hotellets egne bestillings- og avbestillingsregler gjelder