• Pris for medlemmer i NSH kr 5750 inkludert obligatoriske dagpakker
  • Pris for ikke-medlemmer i NSH kr 6750 inkludert obligatoriske dagpakker

  • Pris for brukerorganisasjon/studentpris: kr 1500 inkludert obligatoriske dagpakker 

  • Vi gjør oppmerksom på at faktura sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes straks din påmelding er gyldig og kun til e-post. Du er selv ansvarlig for å sende denne videre internt og eventuelt føre på et bestillingsnummer/referansenummer/meridanummer.

  • Konferansemiddag på hotellet: 3 retter inkl kaffe kr 510 - husk påmelding! Drikke bestilles og betales av den enkelte

  • Påmeldingsfrist: 2. juni 2017

  • Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling fra og med 6. juni belastes full avgift

  • Konferansen er søkt godkjent hos Den norske legeforening, Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Norsk psykolog forening.

  • Det tas forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte. NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll


Som deltaker på konferansen er du selv ansvarlig for å bestille hotellovernatting. Hvis du ønsker å benytte deg av pris forhandlet av oss, kan du bestille via denne linkenhttp://meetings.event123.no/NSHrom/bestilling/hjem.cfm Hotellets egne bestillings- og avbestillingsregler gjelder.

Programkomiteen har bestått av:
Eirik Vikane, PhD - stipendiat og overlege ved Haukeland universitetssykehus
Kjersti Eide, rådgiver ved koordinerende enhet Helse Stavanger, Regionalet kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest
Helene L. Søberg, Pt og PhD ved Oslo universitetssykehus
Unni Sveen, professor ved avd. fysikalsk medisin og rehabilitering ved Oslo universitetssykehus