Informasjon og pris:
Tid og sted: tirsdag 12. og onsdag 13. desember 2017, Oslo Kongressenter 

Pris per deltaker inkl deltakeravgift og obligatorisk dagpakke kr 4350 for medlemmer i NSH, og kr 5350 for ikke-medlemmer 
Pris for studentpris: kr 1500 inkludert obligatoriske dagpakker 
Middag kr 495 kommer i tillegg, den finner sted på Olivia i Østbanehallen 

Konferansen er godkjent av Den norske legeforening med følgende:  Allmennmedisin 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning, samfunnsmedisin 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning, anestesiologi 13 timer for spesialistenes etterutdanning

Faktura og avbestillingsregler:
Vi gjør oppmerksom på at faktura sendes til den e-post adresse du oppgir ved påmelding. Faktura sendes straks din påmelding er gyldig og kun til e-post. Du er selv ansvarlig for å sende denne videre internt og eventuelt føre på et bestillingsnummer/referansenummer/meridanummer
Påmeldingsfrist 11. desember. Også mulig å møte opp og bli registrert på konferansedagen!
Bindende påmelding. Avbestilling må skje skriftlig, ved avbestilling fra og med 5. desember belastes full avgift
Det taes forbehold om endringer i programmet og nok antall påmeldte
NSH er ikke ansvarlig for endringer utenfor vår kontroll

Programkomite: 
Steinar Olsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, avdeling Nødnett 
Håkon Gammelsæter, seniorrådgiver i Helse Midt-Norge RHF
Thomas Lindner, leder for RAKOS 
Jens Leirvåg, fagkonsulent ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
Olav Østebø, ass. ambulansesjef/beredskapskoordinator i Helse Stavanger

Hotellovernatting: 
Som deltaker på konferansen er du selv ansvarlig for å bestille din hotellovernatting. Hvis du ønsker å benytte deg av pris forhandlet av oss, kan du bestille via http://meetings.event123.no/NSHrom/bestilling/hjem.cfm
Hotellets egne bestillings- og avbestillingsregler gjelder