Lederkonferansen ble arrangert for første gang i 1997. Den har siden blitt en tradisjon og arrangeres i februar hvert år med tidsaktuelle ledelsesspørsmål. Fra og med 2007 har også Helselederprisen (10 år) blitt delt ut på Lederkonferansen. Flere helseministre har fremhevet Lederkonferansen som en av de viktigste møteplassene for helseledere i Norge i dag. Lederkonferansen er den største konferansen til NSH, det er 400-500 deltakere med hvert år fra hele landet. Det er en viktig møteplass for ledere innen helse og med både faglig og sosialt innhold er det et av årets høydepunkter. Kulturelle innslag har gått på rundgang mellom helseforetakene. I år var det St. Olavs Hospital som stod for underholdningen med vakker musikk og sang. I 2018 er det Vestre Viken HF som har fått oppdraget. Vi ønsker å få med enda flere utstillere til neste års konferanse. 
Vi har satt av god tid til standsbesøk.

Dato: 8.februar - 9.februar 2018

Målgruppe: Ledere i helsetjenesten: spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, frivillig sektor, organisasjoner og andre interesserte.

Fem gode grunner til å være utstiller på NSHs konferanser:

  1. Bli mer synlig

  2. Bygge nettverk

  3. Riktig målgruppe for din merkevare

  4. Konferanser med aktuelle tema og landets beste foredragsholdere

  5. Fri deltakelse på hele konferansen inkludert lunsj, for en representant

For mer informasjon om priser, pakker og praktisk informasjon ta kontakt med
Julie Kathrine Andresen-Tanem
Markedskonsulent
julie@nsh.no / 92628088