Vi har nettopp arrangert en flott Helselederkonferanse i en stappfull Oslo Kongressenter, og med svært mange hyggelige tilbakemelding fra deltagerne. Veldig inspirerende - tusen takk!

I løpet av de neste månedene kan vi presentere konferanser om helsetjenester til eldre, om barn og seksualitet, om rehabilitering og habilitering og sykehusutbygging. For å nevne noe!

Vi lever i et land med et helsevesen i særklasse. Likevel står utfordringer i kø for helsearbeidere som skal løse de daglige utfordringene, og politikere som skal fatte beslutninger om veivalg for fremtiden. Dialog mellom de ulike yrkesgrupper og forvaltningsnivåer er en forutsetning for videre utvikling av helsetjenesten.

Dette året ønsker NSH å gi kommunale ledere en unik mulighet. Den 13. april ønsker vi kommunale ledere velkommen til direkte dialog med statsråd Bent Høie og statssekretær Lisbeth Normann. Dette er en unik anledning for kommunale ledergrupper til å formidle utfordringer og stille spørsmål til politisk ledelse! Sett av datoen og meld deg på.

Jeg ser fram til å møte dere på våre tverrfaglige møteplasser!

Hold deg oppdatert om hva som skjer i NSH ved å få tilsendt vårt nyhetsbrev.

Og du kan selvsagt være i dialog med oss på Twitter eller Facebook.

Mars hilsen fra Lill Tone

Generalsekretær

lilltone@nsh.no