Vi hadde mange flinke foredragsholdere i går. De var innom mange utfordrende temaer og hvordan vi og særlig de som jobber med barn- skal takle dette.

Runi Børresen underviser om hva som skjer når barn og unge utsettes for alvorlige krenkelser, vold og trusler. Hun fortalte om seksuelle overgreå i et livsløpsperspektiv. Sortland kommune ved Sture Jacobsen ga oss ett innblikk i hvordan de lærer og ikke minst kommuniserer med barn og ungdom om seksualitet, kropp, seksuelle overgrep og andre aktuelle temaer. Videre hadde vi Margrete Wiede Aasland som fikk oss til å le og tenke på samme tid. Hun brukte mange gode eksempler som salen kjente seg igjen i. Kaja Hegg i Redd Barna satte fokus på den digitale faren mange barn er i. Stadig mer blir tilgjengelig for alle og dette burde skoler, foreldre, helsesøstre og andre bruke mye tid på fremover. Det er viktig å lære barna nettvett. Til å avslutte dagsmøte hadde vi Eli Rygg som foredragsholder. Hun ga oss en veldig personlig time og vi fikk et innblikk i hvordan barn som er utsatt for seksuelle overgrep har det og hvilke problemer de får som konsekvens av overgrep. 

Vi i NSH takker møteleder Erik Normann, styreleder i NSH. Alle foredragsholdere. Vår samarbeidspartner Bro Ascehoug.

Og sist men ikke minst, takk til alle kursdeltakere :)