Med vakker natur som ramme og et godt faglig innhold hadde vi to fine og lærerike dager i Kirkenes. Vi fikk et historisk tilbakeblikk på hvordan grenserelasjonene mellom Russland og Norge har preget kommunens næringsliv, muligheter og planer både i krig og fred. Før omvisningen ved det nye sykehuset fikk vi presentert det spennende kunstprosjektet samt sykehusets utforming, og erfaringer så langt med Norges første modulsykehus. Avslutningsvis fikk vi inspirasjon fra både Nederland og Stavanger.

Det ble også tid til sosiale sammenkomster. Første kvelden inviterte vi til middag på Gapahuken restaurant, beliggende ved den norsk-russiske grensen. Siste kvelden fikk vi omvisning på Kirkenes snøhotell med påfølgende middag på Høyloftet restaurant. Noen var så heldige å få et glimt av nordlyset før hjemreise.

Vi takker for fine dager og ser frem til neste år.
Følg med på våre nettsider for siste nytt!'