Anders Frafjord
Styreleder
Adm. direktør ved Diakonhjemmet Sykehus

Anders Vege
Styremedlem
Seksjonsleder ved Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Andreas Stensvold
Styremedlem
Avdelingssjef ved Sykehuset Øsfold, Kreftavdelingen

Cecilie Daae
Styremedlem
Adm. direktør i Helse Nord

Else-Marie Løberg
Styremedlem
Direktør, Haukeland universitetssykehus, avdeling for rusmedisin

Geir Sverre Braut
Styremedlem
Seniorrådgiver i Helse Stavanger

Guro Steine Letting
Styremedlem
Samhandlingssjef/kommuneoverlege i Fredrikstad kommune

Trond Olav Rangnes
Styremedlem
Tannlege/selvstendig næringsdrivende, Oslo

Wenche Pedersen Dehli
Styremedlem
Direktør for helse og velferd i Trondheim kommune

Marit Kvikne
Varamedlem
Kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs Hospital

Sverre Harbo
Varamedlem
Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling for spesialisthelsetjenester