Jeg er veldig stolt over å ha fått være president i den eneste globale sykehusorganisasjonen med vel 40.000 sykehus i medlemsmassen. Det er interessant å følge utviklingen av sykehusene og sykehusenes rolle rundt i verden. Sykehusene er i endring. De fleste land ser at utviklingen ikke er bærekraftig, og ser at mer pasientbehandling må gjøres utenfor sykehus for å gi plass til de pasientene som trenger dem mest. Man ser de samme trendene over alt, enten vi snakker om land med mye eller lite penger eller med sterk eller svak infrastruktur, sier Erik Kreyberg Normann

Det er lederen av ANAHP (Associação Nacional de Hospitais Privados), dr. Francisco Balestrin fra Brasil, som nå har overtatt presidentvervet. Finnen, dr. Risto Miettunen og adm. direktør av Kuopio University Hospital, ble valgt som ny President Designate og vil overta som president i 2019.

NSH har siden 1947 vært medlem i International Hospital Federation som ble etablert i 1929 med det formålet å løfte fram sykehusenes utfordringer i en krevende økonomisk tid. NSH ble medlem under en oppblomstring av organisasjonen under gjenoppbyggingen etter 2. verdenskrig da man på nytt hadde behov for å ha fokus på sykehusene for bl.a. å sikre en bærekraftig utvikling av dem. Organisasjonen er global og er basert på nasjonale medlemsorganisasjoner som Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Blant medlemmene finner man American Hospital Association, Japan Hospital Association og tilsvarende fra Korea, Taiwan, Filippinene, Australia, Sør-Afrika, Brasil, Argentina, Frankrike, Belgia, Østerrike, Sveits, Tyskland, Finland for å nevne noen.

Årlig arrangeres det en verdenskongress. I år er kongressen i Taipei i Taiwan, 41st World Hospital Congress.

Erik Kreyberg Normann er styreleder i NSH, et verv han ble gjenvalgt til tidligere i høst.