Fra 26.04- 31.05.2016 har vi early bird priser.

Medlem: 3 500,-

Ikke medlem: 4 500,-

Student/brukerorganisasjon: 1 500,-

 

Fra 01.juni vil prisene bli følgende:

Medlem: 4 200,-

Ikke medlem: 5 200,-

Student/brukerorganisasjon: 1 500,-

 

Førstemann til mølla :)