I samarbeid med Kreftforeningen arrangerte vi i dag et frokostseminar der tema var antibiotikaresistens. Det ble en faglig god morgen, med spennende innlegg og en interessant diskusjon med mange spørsmål og innspill. Vi vil takke Kreftforeningen for et godt samarbeid, til møteleder Kirsten Haugland (avdelingsleder i Kreftforeningen) alle foredragsholdere, deltakere og moderator Erik Kreyberg Normann (styreleder i NSH). Innleggene blir lagt ut på NSH sine nettsider.