Vi vil gjerne takke alle foredragsholdere, møteledere, deltakere og Helsedirektoratet for en kjempe vellykket konferanse.

Vedlagt finner dere de fleste presentasjonene som pdf. Det vil bli sendt ut et evalueringsskjema til dere på mail som vi gjerne vil at dere svarer på.