NSHs helselederpris til Øyvind Bakke!

Norsk sykehus- og helsetjenesteforening er en tverrfaglig medlemsorganisasjon og er Norges viktigste møteplass for helse- og omsorgssektoren. NSHs helselederpris for god ledelse i helsetjenesten kan gis til en leder, et lederteam eller institusjon i norsk helsetjeneste. Helselederprisen deles i år ut for 17. gang. I år kom det inn 15 gode nominasjoner.

Prisen deles ut av NSHs styreleder Anders M. Frafjord og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Lederkonferansen 2. februar.

NSHs styre har besluttet å tildele Helselederprisen 2023 til Øyvind Bakke, adm. direktør i Helse Møre og Romsdal. Bakke ble nominert av Ledergruppa i Helse Møre og Romsdal. I nominasjonen fremheves følgende: Øyvind Bakke tiltrådte som direktør i 2019 på et tidspunkt hvor Helse Møre og Romsdal stod i en svært krevende situasjon med underskudd og sykehusstrid gjennom flere år. Gjennom hele perioden fram til i dag har han skapt gode relasjoner både til ansatte, kommunene og befolkningen rundt seg. Bakke har gjennom hele sin ledergjerning vært veldig tilstedeværende og synlig ute på den enkelte seksjon, og brukt mye tid på å hospitere for å lytte og lære – og bruke dette aktivt i sin ledergjerning. Av de mer krevende sakene Øyvind Bakke har stått i:

1. Bygging av nytt akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal

2. Fødeavdeling i Kristiansund

3. Håndtering av pandemi

På tross av krevende saker og store utfordringer mellom politikk og fag, har Bakke greid å bygge gode relasjoner.

NSHs styre takker for engasjementet i denne nominasjonsprosessen og støtter helhjertet opp om at Øyvind Bakke er verdig til å bli årets helseleder:

- Helsetjenesten står foran store utfordringer både når det gjelder tilgang på fagfolk og knappere økonomiske rammer. Dette krever stor tydelighet i prioriteringene framover. Øyvind har vist at han har «stått i det» og satt pasientsikkerheten først. Han er derfor et forbilde og til inspirasjon for andre, sier Anders Mohn Frafjord, styreleder i NSH

Bakke holder innlegg på Lederkonferansen 2. februar – «Det dreier seg ikke om penger, men om folk!»

For mer informasjon ta kontakt med
Anders Frafjord, styreleder i NSH
Mobil: 93487666
E-post: AndersMohn.Frafjord@diakonsyk.no
 

Kine Stabekk, generalsekretær i NSH
Mobil: 98212762
E-post: kine@nsh.no