Erik Kreyberg Normann ble 21.09.2017 på generalforsamlingen til Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH), gjenvalgt som styreleder. Normann har, bortsett fra perioden 2013-2015, vært styreleder siden 2005.

NSH er en flott organisasjon som er 80 år i år, og gjennom sitt virke som arrangør av gode og viktige fagkonferanser lever opp til sin visjon om å være "helsetjenestens viktigste møteplass", sier Erik Kreyberg Normann.

Jeg er stolt over å bli gjenvalgt og skal bidra på min måte til å videreutvikle organisasjonen sammen med et meget kompetent styre. Jeg er også glad for at Cecilie P. Øyen, som har vært med i styret siden 2013, har tatt på seg oppgaven å være nestleder, fortsetter Normann

Styresammensettingen for perioden 2017 – 2019 er som følger:

 • Erik Kreyberg Normann, styreleder, daglig leder og styreleder I Normann Consulting AS
 • Cecilie P. Øyen, nestleder (ny), kommunalsjef helse og omsorg i Jevnaker kommune
 • Anders Frafjord, styremedlem, adm. direktør ved Diakonhjemmet sykehus
 • Sigbjørn Smeland, styremedlem, klinikkdirektør ved Oslo universitetssykehus HF
 • Liv-Marit Sundstøl, styremedlem, klinikksjef og prosessleder ved Sykehuset Østfold HF
 • Sveinung Aune, styremedlem, seniorrådgiver ved Helse Midt-Norge RHF
 • Eva Håheim Pedersen, styremedlem, adm. direktør ved Finnmarkssykehuset HF (ny)
 • Marit Lind, styremedlem, viseadm. direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (ny)
 • Else-Marie Løberg, styremedlem, klinikkdirektør ved Helse Bergen HF (ny)
 • Geir Sverre Braut, styremedlem, seniorrådgiver ved Helse Stavanger HF (ny)
   
 • Marit Kvikne, varamedlem, kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs hospital HF (ny)
 • Per Magne Mikaelsen, varamedlem, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet (ny)

Normann er for tiden også president i International Hospital Federation (IHF), som er den eneste globale sykehusorganisasjonen. Gjennom dette vervet er NSH sentralt plassert i det arbeidet organisasjonen gjør i ulike land for å formidle kunnskap og bidra til utvikling av helsetjenesten generelt og sykehusene spesielt.