Norsk sykehus- og helsetjenesteforening har, gjennom sin snart 85-årige historie, jobbet for å bygge bro mellom ulike nivåer i helsetjenesten, og vært en viktig møteplass for alle i helsesektoren.

Målet er å spre kunnskap så den enkelte fagperson kan gi bedre behandling, pleie og omsorg til pasientene. NSH er Norges viktigste arena for nettverksbygging.

Frafjord har erfaring fra både kommune og sykehus og har siden 2013 vært administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo.

- Det har vært mye snakk om samhandling og helsefellesskap de siste årene. Jeg ser på NSH som et viktig verktøy som bidrar til kvalitet, som hjelper til med å sikre at helsetjenestene henger sammen og til at helsefellesskapene realiseres i praksis, sier Frafjord. Erik Kreyberg Normann har hatt styreledervervet i 14 år og er nå klar for å gi stafettpinnen videre. Vi takker han for at han gjennom mange år har vært en drivende kraft for å styrke betydningen av dialog om kvalitet i helsetjenesten på tvers av fag og nivåer.

Han er imponert over hva NSH har fått til i svært krevende tider, og ser fram til å utvikle NSH videre til beste for hele sektoren:

- Vi har nå en svært dedikert administrasjon, et nytt styre med engasjerte, kompetente og kreative helseledere og ikke minst klarer vi å samle bidragsytere til alle konferansene våre som gjør NSH til den verdi- og innsiktsarenaen for helsesektoren som vi ønsker å være, sier Frafjord.

Anders Mohn Frafjord tar over etter Erik Kreyberg Normann, som styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening

- Jeg er stolt over å ha vært styreleder i NSH siden 2005 kun avbrutt av perioden 2013-2015. Det har vært et givende arbeid og sammen med resten av styret og sekretariatet har vi utviklet organisasjonen videre. Det har vært en særlig krevende periode nå det siste halvannet året med begrensede muligheter til å kunne arrangere fysiske konferanser under koronapandemien. Men NSH har kastet seg rundt og arrangert flere vellykkede digitale konferanser. Jeg vil berømme sekretariatet for å finne gode løsninger i en krevende tid, sier tidligere styreleder Erik Kreyberg Normann.

- Gjennom arbeidet i NSH og foreningens medlemskap i International Hospital Federation (IHF) og European Association of Hospital Managers (EAHM) har jeg også fått anledning til å engasjere meg internasjonalt ved å ha vært president, innkommende og past president i IHF i til sammen 6 år. Etter 16 år i styret ønsker jeg nå å la nye krefter slippe til og levere stafettpinnen videre. Jeg er derfor svært glad for at Anders Mohn Frafjord, som jeg har samarbeidet svært godt med, har tatt på seg oppgaven å ta over som styreleder og ønsker han, resten av styret og NSH lykke til videre, avslutter Normann

Generalforsamlingen ble avholdt på Oslo kongressenter den 8.9.2021 og valgkomiteens innstilling til styre ble enstemmig vedtatt.

Styresammensettingen for perioden 2021 – 2023 er som følger:

 • Anders Mohn Frafjord, styreleder, adm. direktør ved Diakonhjemmet sykehus
   
 • Anders Vege, styremedlem, seksjonsleder ved Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
 • Andreas Stensvold, styremedlem, avdelingssjef ved Sykehuset Østfold, Kreftavdelingen
 • Cecilie Daae, styremedlem, adm. direktør i Helse Nord
 • Else-Marie Løberg, styremedlem, direktør, Haukeland universitetssykehus, avdeling for rusmedisin
 • Geir Sverre Braut, styremedlem, seniorrådgiver i Helse Stavanger
 • Guro Steine Letting, styremedlem, samhandlingssjef/kommuneoverlege i Fredrikstad kommune
 • Trond Olav Rangnes, styremedlem, tannlege/selvstendig næringsdrivende, Oslo
 • Wenche Pedersen Dehli, styremedlem, direktør for helse og velferd i Trondheim kommune
   
 • Sverre Harbo, varamedlem, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, avdeling for spesialisthelsetjenester 
 • Marit Kvikne, varamedlem, kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs Hospital

Valgkomiteen har bestått av:

 • Rolf J. Windspoll, Helsedirektoratet (leder)
 • Liv Marit Sundstøl, Sykehuset Østfold HF
 • Lars Erik Flatø, Fagforbundet