Det ble avholdt generalforsamling i NSH forrige uke. Styreleder Erik Kreyberg Normann tildelte på vegne av styret denne utmerkelsen, med følgende begrunnelse: Rolf har vært sterkt delaktig i NSHs aktiviteter gjennom mange år. Han satt i styret i 8 år, deriblant mange år som nestleder. Han var sentral i arbeidet med Oslo 2013, og jobbet i en periode også i sekretariatet i NSH. Han har ytt en innsats utover hva som kan forventes over mange år for NSH, og mottar derfor i dag denne utmerkelsen. Vi gratulerer!