Etter lang og tro tjeneste i IHF ble Erik denne uken utnevnt som æresmedlem! Utnevnelsen skjedde på IHFs verdenskongress i Muskat, Oman. Vi gratulerer!

Normann har i sin styretid i NSH vært en pådriver for et internasjonalt samarbeid, og i 2009 ble han innvalgt som NSH og Norges representant i Governing Council i IHF. I tiden etter dette bidro han sterkt til at NSH i 2013 fikk arrangere den store verdenskongressen til IHF i Oslo (38th World Hospital Congress). Normann ble i 2015 president i IHF etter først å ha vært to år innkommende president og nå de siste to årene vært immediate past president.

NSH har siden 1947 vært medlem i International Hospital Federation som ble etablert i 1929 og derved feirer sitt 90 årsjubileum i år. IHF har hele tiden hatt som formål å løfte fram sykehusenes utfordringer, og særlig i en krevende økonomiske tider. NSH ble medlem under en oppblomstring av organisasjonen under gjenoppbyggingen etter 2. verdenskrig da man på nytt hadde behov for å ha fokus på sykehusene for bl.a. å sikre en bærekraftig utvikling av dem. Organisasjonen er global og er basert på nasjonale medlemsorganisasjoner som Norsk sykehus- og helsetjenesteforening. Blant medlemmene finner man American Hospital Association, Japan Hospital Association og tilsvarende fra Korea, Taiwan, Filippinene, Australia, Nigeria, Sør-Afrika, Brasil, Argentina, Frankrike, Belgia, Østerrike, Sveits, Tyskland, Finland for å nevne noen.