Sigbjørn Smeland var moderator mens Stein Kaasa, Jon Håvard Loge og Camilla Zimmermann holdt svært gode innlegg om palliativ behandling av kreftpasienter. Camilla Zimmermann jobber ved Princess Margaret Cancer Center i Toronto, Canada, mens de øvrige jobber ved Oslo universitetssykehus