20210203Høie_redigert.mp4

Styret i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) har besluttet å tildele Helselederprisen 2020 til alle ledere i norsk helsetjeneste som alle har gjort en helt ekstraordinær innsats under koronapandemien. Prisen ble mottatt av helse- og omsorgsminister Bent Høie på vegne av hele tjenesten.

Alle i helsetjenesten har gjort en formidabel innsats og har vært travelt opptatt med å tilrettelegge for å yte best mulige helsetjenester for befolkningen. Det kan kanskje forklare hvorfor vi for første gang ikke har fått noen nominasjoner til Helselederprisen. Men, det gir derved styret i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening en anledning til å bestemme selv. Vi har derfor besluttet at alle ledere i helsetjenesten fortjener en særlig takk og oppmerksomhet - enten de jobber i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten - privat eller offentlig, sier styreleder Erik Kreyberg Normann.

På vegne av lederne i helse- og omsorgstjenesten vil jeg si "tusen takk for prisen!", innledet helse- og omsorgsminister Bent Høie sin takketale med. På vegne av meg selv vil jeg gratulere og si tusen takk for den fantastiske innsatsen som dere har gjort alle sammen, fortsatte statsråden før han fortsatte sin tradisjonelle tale på NSHs årlige Lederkonferanse.

Det er 8. gangen statsråd Bent Høie taler på Lederkonferansen, men for første gang var han forhindret fra å delta direkte. Men det er også første gang konferansen arrangeres digitalt, med hele 450 deltakere! Dette er jeg svært fornøyd med, sier Normann som legger til at programmet i år er spekket med profilerte og hyperaktuelle foredragsholdere.

Det er femtende gang den prestisjetunge prisen deles ut.

Tidligere vinnere av NSHs Helselederpris:

2020 – Helge Garåsen, Trondheim kommune, helse- og velferdsdirektør
2019 – Tron Simen Doksrød, avdelingsleder ved Sykehuset Telemark HF, anestesiologisk avdeling

2018 – Nina Mevold, kommunaldirektør, Bergen kommune

2017 – Anne Sissel Faugstad, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, viseadm. direktør

2016 – Eva Håheim Pedersen, Vestre Viken HF, Kongsberg, klinikkdirektør

2015 – Karsten Popp Dideriksen, Ål kommune, kommunalsjef for helse- og sosialsektoren

2014 – Øyvind Jørgensen, Kirkens bymisjon, Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, institusjonsleder

2013 – Stener Kvinnsland, Haukeland universitetssjukehus, adm. direktør

2012 – Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, adm. direktør

2011 – Liv Isaksen, Bergen kommune, Mildeheimen sykehjem, institusjonssjef

2010 – Gjertrud Risnes Spillum, Ullevål servicedivisjon, divisjonsdirektør

2009 – Astrid J. Eidsvik, Helse Sunnmøre HF, adm. direktør

2008 – Margit Sørhus, Haukeland universitetssjukehus, Habiliterings- og rehabiliteringsklinikken, klinikkdirektør

2007 – Delt mellom Karen Kaasa, Nøtterøy kommune, kommunaldirektør og Sissel Moe Lichtenberg, Stavanger universitetssjukehus, Kvinne- og barneklinikken, direktør