Tron Simen Doksrød, avdelingsleder ved Sykehuset Telemark HF, anestesiologisk avdeling, er tildelt NSHs Helselederpris for 2019.
Prisen ble delt ut av statsråd Bent Høie og styreleder Erik Kreyberg Normann under Lederkonferansen torsdag 7. februar.

Det er tolvte gang den prestisjetunge prisen deles ut.

- Jeg er veldig glad for å kunne overrekke NSHs helselederpris til Tron Simen Doksrød. Årets helseleder har store ambisjoner, samtidig som han er opptatt av at arbeidsmiljøet er preget av tillit, trivsel og lojalitet. Dette leves ut i praksis. Det viser resultatene fra medarbeiderundersøkelsen ForBedring, der Doksrød fikk 99 av 100 mulige poeng. Det er imponerende, sier helseminister Bent Høie.

– Vi i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH) er stolte av å løfte fram nok en god helseleder. Denne gang er den en avdelingsleder for spesialavdeling, anestesiavdelingen, på et sykehus. Å ha som mål å bli "Norges beste anestesiavdeling" er en ambisjon som vi i NSH falt for og når det i tillegg kan vises til gode resultater og utelukkende gode referanser, var valget enkelt, sier styreleder i NSH, Erik Kreyberg Normann.

Nominasjonsgrunnlag:

Gjennom å være et godt forbilde har Simen bidratt til at legegruppen har høye faglige ambisjoner og et felleskap der engasjement for egen jobb og sykehuset som helhet preger yrkesutøvelsen. En av avdelingens overleger disputerer etter planen for doktorgrad våren 2019.

Det er et strukturert opplegg for både LIS og overlegenes kompetanseutvikling, blant annet med gode strukturerte fagkvelder og offensiv sub-spesialisering. Spesialitetskomiteen har berømmet opplæringssituasjonen for LIS på STHF gjennom flere år, og rekrutteringskraften i avdelingen er meget god.

Simen er en god rollemodell både som utøvende anestesilege og leder. Det er en utpreget vinnerkultur i avdelingen, der talenter som vil og kan, gis støtte til utvikling.

Hans posisjon på STHF er sterk, og hans ledelse preges av en sjelden balanse av pasientfokus, faglig spesialistfokus og helhetstenkning til pasientene og sykehusets beste.

Målet med NSHs Helselederpris er å inspirere og stimulere til økt fokus på nødvendigheten av god og tverrfaglig ledelse i helsetjenesten. Samtidig skal prisen motivere ansatte i helsetjenesten til økt interesse for ledelse som et eget fagområde.

NSH er en uavhengig og ideell organisasjon – stiftet i 1937. NSHs mange konferanser er viktige tverrfaglige møteplasser for helsesektoren, kommuner, politikere og frivillige organisasjoner.

Tidligere vinnere av NSHs Helselederpris:
2018 – Nina Mevold, kommunaldirektør, Bergen kommune

2017 – Anne Sissel Faugstad, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, viseadm. direktør

2016 – Eva Håheim Pedersen, Vestre Viken HF, Kongsberg, klinikkdirektør

2015 – Karsten Popp Dideriksen, Ål kommune, kommunalsjef for helse- og sosialsektoren

2014 – Øyvind Jørgensen, Kirkens bymisjon, Ammerudhjemmet bo- og kultursenter, institusjonsleder

2013 – Stener Kvinnsland, Haukeland universitetssjukehus, adm. direktør

2012 – Stein Kinserdal, Sykehuset i Vestfold HF, adm. direktør

2011 – Liv Isaksen, Bergen kommune, Mildeheimen sykehjem, institusjonssjef

2010 – Gjertrud Risnes Spillum, Ullevål servicedivisjon, divisjonsdirektør

2009 – Astrid J. Eidsvik, Helse Sunnmøre HF, adm. direktør

2008 – Margit Sørhus, Haukeland universitetssjukehus, Habiliterings- og rehabiliteringsklinikken, klinikkdirektør

2007 – Delt mellom Karen Kaasa, Nøtterøy kommune, kommunaldirektør og Sissel Moe Lichtenberg, Stavanger universitetssjukehus, Kvinne- og barneklinikken, direktør

Ønskes ytterligere kommentarer, kan man kontakte:

Styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Erik Kreyberg Normann

Tlf: 975 01 120. Epost: erik@nsh.no

Kst. generalsekretær i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Kine Martinez

Tlf: 982 12 762. Epost: kine@nsh.no