"Vi tror finansieringsordningen kan bidra til å utvikle helsetjenesten - hva tror du?" NSH og Helsedirektoratet inviterer til Dagsmøte om helseøkonomi 3. desember.
Anders Frafjord, Diakonhjemmet Sykehus, Kine Martinez, NSH, Oddvar Martin Kaarbøe, UiO, Christine Furuholmen, Vestre Viken, Fredrik A.S.R. Hanssen, Helsedirektoratet.