I stedet for en fysisk symbolsk gave, gir vi i dag til alle foredragsholderne et tilskudd til Rotarys vaksinasjonsprogram, End Polio Now. Dette handler om å utrydde sykdommen poliomyelitt (polio). Ved å gi kr. 150,- så dobler Bill & Melinda Gates Foundation innsatsen, slik at totalt kr. 450,- går til vaksinasjonsprogrammet. For denne summen blir 15 barn vaksinert mot polio.

Les mer om dette her