Som styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH), er det en ære å få gratulere foreningen med 80 års jubileet. NSH ble stiftet i 1937 under navnet "Den norske sykehusforening" og skulle da ta seg av de mange oppgavene det offentlige helsevesen ikke maktet. I dag er NSH en organisasjon som med sitt tverrfaglige fokus skaper møteplasser for samhandling. Årlig arrangeres det ca. tjue konferanser med dagsaktuelle temaer innen blant annet psykisk helse, eldreomsorg, kontorfaglig virksomhet, sykehusutbygging, rehabilitering, prehospitale tjenester, økonomi og ledelse. Det er tjue år siden lederkonferansen ble arrangert første gang. Hvert år samles helseledere fra hele landet til to dager med faglig påfyll, nettverksbygging og sosialt samvær. Et av høydepunktene på lederkonferansen er utdelingen av NSHs Helselederpris som overrekkes av helse- og omsorgsministeren.

Jeg håper du vil være med å feire NSHs 80 års jubileum på en eller flere av våre konferanser!

Beste hilsen Erik Kreyberg Normann, styreleder i NSH.