Program:

 

Torsdag 19. mai

Møteleder: Bente Moe, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet

kl. 08.45 Registrering og kaffe

kl. 09.30 Åpning ved Helsedirektoratet, NSH ved styreleder Erik K. Normann og møteleder

kl. 09.45 Utfordringer fremover. Lisbeth Normann, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet

kl. 10.10 Hva er viktig for deg? Anders Vege, seksjonsleder i Folkehelseinstituttet

kl. 10.40 Pause

kl. 11.00 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

kl. 11.30 Tverrfaglig samarbeid på tvers av nivå og sektor. Foredragsholder kommer senere

kl. 12.00  Lunsj

kl. 13.00 Modeller for hverdagsrehabilitering i Norge (resultater av følgeevaluering 2013-2015). Eva Langeland, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen

kl. 13.50 Rehabilitering i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt, projektleder i Sundhedsstyrelsen

kl. 14.40 Pause

kl. 15.00 I faresonen for å falle ut og bli ung ufør. Torunn Brandvold, nestleder i Unge funksjonshemmede

kl. 15.30 Målet er mestring! Tverrfaglig tilbud for kvinner med minoritetsspråklig bakgrunn ved Tiller Distriktspsykiatriske Senter. Ingunn Brønstad og Marianne Jensen, begge psykomotoriske fysioterapeuter ved St. Olavs Hospital, Tiller Distriktspsykiatriske Senter

kl. 16.00 Erfaringer med arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen, leder for Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsrettet rehabilitering

kl. 16.30 Oppsummering ved møteleder

kl. 16.45 Slutt

kl. 19.00 Middag

Fredag 20. mai

Møteleder: Truls Grøteig, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

kl. 09.00 En innbygger - en journal. Torbjørn Undeland, avdelingsdirektør i Direktoratet for e-helse

kl. 09.30 Hvordan kan tjenesteinnovasjon og ny teknologi understøtte rehabilitering og habilitering. Jon Helge Andersen, programleder for velferdsteknologi i Direktoratet for e-helse

kl. 10.00 Arbeid på resepten - om forpliktende samarbeid mellom NAV og helse innen habilitering og rehabilitering. Thorgeir Hernes, avdelingsdirektør i NAV

kl. 10.30 Pause

kl. 10.50 Kvalitet innen rehabilitering og habilitering. Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

kl. 11.10 Hvordan måle og evaluere kvalitet i rehabilitering? Inger Johansen, fastlege Phd, prosjektkoordinator ved NKRR, Diakonhjemmet sykehus

kl. 11.45 Lunsj

kl. 12.45 Rehabilitering først. Alf Johnsen, kommuneoverlege i Askim kommune               

kl. 13.15 Tilsyn med habilitering og rehabilitering i Midt-Norge. Mona B. Parow, seniorrådgiver/jurist ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

kl.13.45 Endring - vi vil, vi kan, men hvordan får vi det til? Victor Norman, professor på Norges Handelshøyskole

kl. 14.30  Oppsummering ved møteleder

kl. 14.45  Slutt