Ribera Salud

I regionen Valencia i Spania har det private børsnoterte selskapet Ribera Salud tatt over den offentlige helsetjenesten – men de driver den på offentlige premisser: Sykehusene og grunnen de står på, eies av det offentlige. De er underlagt offentlig kontroll, og pengene kommer fra det offentlige. Eierne, som er private investorer, har ansvaret for å drive et fungerende helsevesen i en gitt periode. De kan ta ut maksimalt 7,5 prosent avkastning. 

Det var på slutten av 1990-tallet at det i Spania ble åpnet for lovendringer slik at det ble mulig å etablere offentlig-/privat-partnerskap – public private partnerships (PPP). Det aller første PPP ble etablert i Valencia-regionen i 1999. Avtalen som helsemyndighetene inngikk med Ribera Salud Group var tiårig, og den påla selskapet å bygge sykehus og ta seg av spesialisthelsetjenesten i ett område av Valencia, Alzira. De 245.000 innbyggerne i dette helseområdet ble automatisk innrullert. I retur fikk selskapet et beløp per innbygger å drive sykehusene for. I 2003 ble kontrakten utvidet til også å gjelde primærhelsetjenesten, og kontraktlengden ble utvidet til 15 år. Da startet også det som i dag er en nærmest totalt integrert helsetjeneste, den såkalte Alzira-modellen, i regionen: 

– I denne fasen var det ingen kommunikasjon mellom primærhelsetjenesten og sykehusledelsen. Da kontrakten ble endret i 2003, var det en åpen og demokratisk deling av data som ble gjeldende, forteller Santiago Delgado Izquierdo, utviklingssjef i Ribera Salud og visepresident og sjef for internasjonal økonomi.

Norske helsemyndigheters ansvarlige for primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten ser med entusiasme på den spanske modellen. Statssekretærene Lisbeth Normann og Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) besøkte det spanske sykehuset Ribera Salud sammen med Dagens Medisin. Lisbeth Normann vil også kommentere Ribera Saluds modell på lederkonferansen etter de Rosa og Izguierdo sitt foredrag. 

Kilde: Dagens medisin,  https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/08/19/Slik-skapte-de-en-helsetjeneste/?x=MjAxNi0wOS0yNiAxNDoyNTo0OQ== 

Alberto de Rosa, CEO i Ribera Salud

Alberto de Rosa har vært i Ribera Salud siden 2007 og fra 2013 som CEO. Han har over 27 års erfaring med sykehusledelse og har i løpet av disse årene mottatt en rekke utnevnelser, blant annet "Leader of the year" i 2011. Han er en aktiv bidragsyter i både nasjonale og internasjonale lederfora og samarbeider aktivt med høyskoler og universitet. 

Santiago Delgado Izquierdo, utviklingssjef i Ribera Salud

Santiago D. Izguierdo har vært involvert i utviklingen av Ribera Salud siden 2000 og har innehatt ulike lederroller innad i organisasjonen. Izguierdo har blant annet studert ved Harvard university, Boston USA. Han har reist rundt i verden på ulike kongresser og konferanser, og foreleser også innenfor sitt fagfelt.